top of page

Veel woorden, weinig daden

n.a.v. Besluit in de Raad van 31 mei 2023


Komende maand vinden in de Baarnse gemeenteraad weer de Algemene Beschouwingen plaats. In die algemene beschouwingen worden de hoofdlijnen van het beleid van de coalitie besproken. Je doet een stapje naar achteren en denkt na over de vraag waar wij nu eigenlijk met z’n allen mee bezig zijn. Vorig jaar was het motto van CDA Baarn bij de algemene beschouwingen ‘de roept-u-maar-democratie’. Dat ging over het oeverloos peilen van meningen, zonder zelf besluiten te durven nemen. Ik gebruikte toen, een krantencolumn citerend, de volgende tekst:


Het zou fijn zijn als de dames en heren politici in de diverse gemeenteraden zichzelf een schop onder de kont geven en zelf weer eens een besluit durven te nemen. Het is namelijk onmogelijk om het altijd maar iedereen naar de zin te maken. Toon lef.”


Dit jaar zal het motto van onze algemene beschouwingen een variatie op het thema ‘geen woorden maar daden’ zijn. De besluitvormende raadsvergadering van de maand mei liet weer zien hoezeer dit van toepassing is. Voorbeeld is het laadpalenbeleid. Al enkele jaren probeert onze fractie tempo te krijgen in het realiseren van publieke laadpunten voor elektrisch rijden in Baarn. De door de overheden ingestelde organisatie MRA-e becijferde dat Baarn in dit tempo in 2030 ruim vierhonderd publieke laadpunten tekortkomt. Onlangs stelden wij hierover schriftelijke vragen aan het college. De beantwoording door het college kan op z’n beste ‘labbekakkerig’ genoemd worden, futloos, gespeend van enige vorm van ambitie. Hierbij die vragen en beantwoording: https://baarn.raadsinformatie.nl/document/12763342/1/230517_Schriftelijke_vragen_CDA_Laadpalen_beleid_Baarn_%28741341%29_BEANTWOORDING


Door middel van een motie hebben wij het college opgeroepen tempo te maken. Stel concrete ambities vast, zorg ook voor snellaadpunten, neem maatregelen voor de veiligheid in verband met kabels op de stoepen (met verwijzing naar hoe buurgemeente Soest dat oplost). Gezien de teksten in het coalitieakkoord een ‘a-b-c-tje’ zou je denken: “we werken aan schoon en veilig vervoer”, “de ambitie in 2023 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn vindt deze coalitie onverminderd urgent” en ”we maken een toekomstgericht laadpalenplan (inclusief laadinfrastructuur) voor elektrisch vervoer”. Helaas, de praktijk blijkt anders.


Het college wil het laadpalenbeleid koppelen aan het parkeerbeleid, aan het mobiliteitsplan, aan het onderwerp deelmobiliteit en mogelijk nog wat andere thema’s. De term ‘integraal’ klinkt altijd geweldig, maar betekent in de praktijk meestal dat onderwerpen veel ingewikkelder worden, dat uitvoering langer gaat duren en vaak zelfs helemaal uitblijft. Ja, elektrische laadvoorzieningen staan soms parkeermogelijkheden voor niet-elektrische auto’s in de weg, maar ging politiek niet juist over het afwegen van conflicterende belangen en hadden we geen ambities? Kortom: lef.

Uiteindelijk werd de motie slechts gesteund door GroenLinks en ChristenUnie. Tot zover de duurzaamheidsambities van deze coalitie, die nog steeds gebukt gaat onder interne visieverschillen, besluiteloosheid en een gebrek aan lef.

Vriendelijke groet, Rik van Hardeveld

Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page