top of page

Verkiezingsprogramma en speerpunten 2022-2026

Verkiezingsprogramma

CDA Baarn heeft een brede visie en standpunten voor de periode 2022-2026 jaar. Klik hieronder om het verkiezingsprogramma te lezen 

Speerpunten top 10

1. Woningen bouwen

Meer en sneller woningen bouwen voor starters, voor mensen met jonge gezinnen en voor ouderen die binnen Baarn willen verhuizen.

2. Openbare ruimte opknappen

Er is jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in het onderhoud van straten, voetpaden en fietspaden. Tijd voor een inhaalslag!

3. Vrijwilligers en verenigingsleven steunen

Vrijwilligers verdienen onze grote waardering. Wij willen onnodige regels voor vrijwilligers en verenigingen schrappen of versoepelen. Bij het regelen van vergunningen moet de gemeente hulp bieden.

4. Realistisch verduurzamen

Natuurlijk moet Baarn zich de komende jaren ontwikkelen tot een duurzame, leefbare en gezonde gemeente. Dat bereik je niet met idealisme alleen. Wij staan voor een realistisch duurzaam beleid, waarbij gemeente, inwoners en bedrijven samen optrekken.

5. Baarn blijft mooi

Onze gemeente kenmerkt zich door veel en gevarieerd groen, door karakteristieke villa’s en door prachtig bewaard gebleven wijken. Het groen en het historisch erfgoed zijn een wezenlijk deel van ons woonplezier. Dat moeten wij behouden en goed beheren.

6. Langzaam verkeer krijgt voorrang

Iedereen moet veilig, prettig en zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen, van jong tot oud. In Baarn krijgen voetgangers en fietsers prioriteit.

7. Baarn is een gezonde gemeente

Baarn stimuleert en ondersteunt iedere inwoner om gezond te leven. Daarvoor zijn niet alleen eenmalige, losse gezondheidsacties nodig. Een goed samenhangend lange termijn gezondheidsbeleid is hiervoor een vereiste.

8. Iedereen doet mee

Baarn is een gemeente waar iedereen mee doet. Waar iedereen kan wonen, werken, uitgaan of sporten. Wie hulp nodig heeft krijgt hulp.

8. Iedereen doet mee

Baarn is een gemeente waar iedereen mee doet. Waar iedereen kan wonen, werken, uitgaan of sporten. Wie hulp nodig heeft krijgt hulp.

9. Baarn werkt

Het is belangrijk dat Baarn voldoende werkgelegenheid heeft en dat ondernemerschap de ruimte krijgt. Daarom: als gemeente samenwerken met werkgevers, regeldruk verminderen, ruimte geven.

10. Recreanten betalen mee

Baarn is aantrekkelijk voor bezoekers. Daar mag ook wat voor teruggevraagd worden. Een evenementenbelasting en betaald parkeren in recreatieve gebieden waar de parkeerdruk het grootst is, zijn wat ons betreft reële opties om kosten te dekken en bezoekers- en verkeersstromen te beheersen.

bottom of page