top of page

Laatdunkend? Nee, kritisch.

Verslag Besluit in de Raad van 27 maart 2024


Ook al is de coalitie sinds kort z’n meerderheid kwijt, het college kwam deze raadsvergadering niet serieus in de problemen. Daar waren de punten op de agenda ookniet naar eerlijk gezegd. Dat komt nog wel.


Het eerste bespreekpunt op de agenda was een ‘kredietaanvraag voor beheer van de openbare ruimte 2024’. Eind 2022 heeft het college grotere projecten aan de openbare ruimte (o.a. herinrichting van wegen) stilgelegd, vooral om eerst de eigen organisatie goed op orde te krijgen. Inmiddels, anderhalf jaar later, liggen die grotere projecten nog steeds stil. Na de ‘pas op de plaats’ in 2023 wil het college dit jaar gebruiken om het weer starten van die grote projecten voor te bereiden. Dat riep bij ons uiteraard de vraag op of die twee fases niet wat meer in elkaar geschoven hadden kunnen worden. “Er wordt ongetwijfeld hard gewerkt, maar de inwoner merkt er maar weinig van”, zo luidde onze kritiek. “Maar de acute herstelwerkzaamheden gaan nu toch goed?”, bagatelliseerde het college de gang van zaken. “Vergelijk het met een ziekenhuis”, zo was mijn reactie, “de afdeling ‘spoedeisende zorg’ draait als een tierelier, maar de behandelafdelingen, de afdelingen voor planbare zorg, blijven gesloten”.


Narrig reageerde de wethouder het vervelend te vinden dat ik mij ‘laatdunkend’ over de

afdeling en de medewerkers uitliet. Dat moest ik toch even direct corrigeren. Het zijn niet de

afdeling of de medewerkers waarover ik mij namens de fractie beklaag, het zijn de

beleidskeuzes van het college waar wij ontevreden en kritisch over zijn. Een jaar geleden

haalde een motie van het CDA, waarin wij vroegen nu eens met een concrete planning te

komen, het nèt niet. “Een broedende kip moet je niet storen”, zo luidde de eensgezinde

reactie van de tegenstemmende coalitieleden destijds. Inmiddels, een jaar later, zit die kip

nog steeds te broeden, en is er een nieuwe politieke realiteit in de Baarnse gemeenteraad

(lees: geen meerderheid voor de coalitie meer). Het college kan er dus op rekenen dat wij

zullen blijven aandringen op het hervatten van het opknappen van de openbare ruimte. Hoe

langer het uitstel, hoe groter de achterstanden immers.


Laat ik dit verslag opgewekt afsluiten: er was ook nog een mooi succesje deze raadsvergadering. Onze motie om een functionaris aan te stellen die vrijwilligersorganisaties daadwerkelijk gaat ondersteunen, werd met een ruime meerderheid aangenomen. (14 stemmen voor, alleen de 5 stemmen van de VVD tegen). Niet meer alleen maar het door de gemeente stellen van voorwaarden aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en evenementen, maar ontzorgen en helpen. Dat daaraan dringend behoefte is, werd onze fractie duidelijk tijdens de vele contacten die wij afgelopen tijd met vrijwilligersorganisaties hebben gehad, o.a. tijdens onze fietsronde van vorige maand.


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.
Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page