top of page

Beeldvorming

n.a.v. Besluit in de Raad van 25 oktober 2023


Het zou maar zo kunnen dat mijn CDA-raadscollega Rene en ik, na de besluit-raad van oktober, weggezet worden als twee chagrijnige oude mannen. “Geen kindervrienden”, want tegen het voorstel van VoorBaarn om als gemeente een ‘frisfeest’ te organiseren voor de jeugd. Bovendien tegen het voorstel van D66 om een kinderlintje in te voeren. “Geen dierenvrienden”, want het CDA stemde tegen het voorstel van de PvdA om een lokale nota dierenwelzijn te laten opstellen. “Geen sportvrienden”, want wij vonden dat een borgstelling voor tennisvereniging De Geeren, à € 1,8 miljoen, volledig in strijd is met de door de gemeenteraad zelf vastgestelde Nota Borgstellingen.


Wij vinden het welzijn van kinderen natuurlijk hartstikke belangrijk, maar het organiseren van kinderfeesten is echt geen taak van de gemeente. Het invoeren van een jeugdlintje, voor het belonen van een uitzonderlijke inzet voor de samenleving, klinkt heel lief, maar moet dat echt zo formeel geregeld worden? Ook het welzijn van dieren is ons natuurlijk lief. Maar moeten wij nu echt, in een land waar zoveel regelgeving en toezicht op dierenwelzijn is, ook nog eens een lokale nota opstellen? Een nota die ongetwijfeld vol komt te staan met allerlei open deuren? Nee, doe maar niet. Deze coalitie is reuze druk met allerlei zaken met een hoog aaibaarheidsgehalte, maar veel belangrijke en concrete zaken worden uitgesteld. Wat te denken van woningbouw op de Baarnsche Zoom, uitvoering van een verkeerscirculatie-plan voor het centrum, het opknappen en herinrichting van wegen en riolen, anticiperen op de financiële ‘ravijnjaren’ die ons te wachten staan.


De door het college voorgestelde borgstelling voor De Geeren, voor het renoveren van hun complex, zodat er ook padelbanen aangelegd kunnen worden, kon niet op onze steun rekenen. De gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden in een Nota Borgstelling vastgelegd onder welke criteria een borgstelling afgegeven kan worden. De aanvraag van De Geeren bleek in strijd met elk van deze criteria. Toch is de borgstelling nu door de gemeenteraad afgegeven. Onze collega van 50Plus gaf als motivatie: “tja, ik ben nu eenmaal een sportliefhebber”. Alsof dat voldoende uitleg is om onze eigen regels aan je laars te lappen. Ook alle coalitiepartijen vonden kennelijk de coalitiediscipline belangrijker dan de in de gemeenteraad afgesproken spelregels.


Chagrijnige mannen? Nou ja, dat moet dan maar. Liever wat minder applaus krijgen en je verantwoordelijkheid nemen, dan je steeds te laten leiden door aaibaarheid en beeldvorming. Het is prijzenswaardig als raadsleden niet te ver van de inwoners afstaan, maar angst voor de inwoner en wat die wel niet zou denken is te vaak uitgangspunt. En terwijl ik dit schrijf, bemerk ik opeens het liedje dat uit mijn luisprekers klinkt, een liedje van Daniël Lohues, gezongen in Drents dialect, dat het allemaal perfect samenvat: “Angst Is Mar Veur Eben, Spiet Is Veur Altied”.


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page