top of page

Nieuwe verhoudingen

verslag Besluit in de Raad van 28 februari 2024


Het opstappen uit de fractie van twee leden van VoorBaarn, en vooral het blijven bezetten van hun raadszetel, schudt de verhoudingen in de Baarnse gemeenteraad flink door elkaar. Had de coalitie eerst een meerderheid met elf van de negentien raadszetels, inmiddels heeft de coalitie nog slechts negen van de negentien raadszetels. Baarn heeft nu dus een minderheidscoalitie. Dat werd in de raadsvergadering van 28 februari direct al duidelijk, want een aantal voorstellen sneuvelde met een nipte stemverhouding van ‘9 voor en 10 tegen’. Da’s even wennen.


Een motie van het CDA, over het nu eindelijk met een serieus plan komen voor aanpak van de fiets-onveiligheid op de Embranchementsweg, werd gesteund door de voltallige oppositie. De reactie van de wethouder op de motie was, kort samengevat: “we zijn ermee bezig”, waarna een heel verhaal kwam met veel procesinformatie. Wat nu het uiteindelijke plan was en wanneer met de uitvoering begonnen zou worden, bleef vaag. De coalitie vond dit antwoord bevredigend en stemde tegen de motie. “Ze zijn er toch mee aan het werk?!”, zo was de opvatting. Bij herhaling hebben wij, net als andere oppositiepartijen, aangedrongen op ‘geen woorden, maar daden’, op daadkracht. Door de steun van de voltallige oppositie werd de motie met een stemverhouding 10-9 aangenomen. Een raadslid van één van de coalitiepartijen mopperde: “het wordt er hier niet gezelliger op”.


Op de agenda stond ook de inzet van onze Boa’s. Wij stelden mondelinge vragen hierover. Hoe kan het dat Boa’s zich met bingoavondjes bezig houden, en dat zij met een groep van veertig (!) handhavers enkele zondagen geleden in de bossen van Soest en Baarn controleren op ID bewijzen en mountainbike-vignetten? Dit, terwijl voor iedereen duidelijk is dat in het centrum van Baarn niets gedaan wordt aan handhaving van het rijden met fietsen en auto’s/busjes in de Laanstraat of aan het handhaven van het parkeerbeleid. De burgemeester gaf uitleg waarom deze keuzes gemaakt zijn. Hij meldde vertelde dat volgende week twee nieuwe centrum-Boa’s beginnen. Hopelijk is dit snel merkbaar. De burgemeester zegde desgevraagd ook toe dat de gemeenteraad in het vervolg de gelegenheid krijgt z’n zegje te doen over het werkprogramma van de Boa’s, ook al is dat formeel een college- bevoegdheid.


Frappant overigens dat alle gedoe over ‘Bingo-gate’ afgelopen twee weken het gesprek van de dag was, terwijl een ander agendapunt, namelijk ‘hoe gaan wij komende jaren om met een financieel zorgelijke ontwikkeling?’ weinig aandacht van de ‘de mensen op straat’ en de media kreeg. Laten we het er maar op houden dat dit zowel de verbazingwekkende als ook een leuke kant van gemeentepolitiek is.


Tot slot nog een heuglijk bericht. Nadat Gerard den Hertog is gestopt met zijn steunfractie- lidmaatschap (nog bedankt Gerard!) is direct een vervanger gevonden, in de persoon van Cees Krimp. Cees is in deze raadsvergadering officieel geïnstalleerd. Fijn dat je dit wilt doen Cees, en veel succes en veel plezier gewenst.


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.
Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page