top of page

Stemwijzer Baarn over gescheiden afvalinzameling


Stemwijzer Baarn gescheiden afvalinzameling

In aanloop naar de verkiezingen publiceren we elke werkdag een stelling uit Stemwijzer Baarn en geven aan wat ons standpunt is.

De stelling van vandaag:

'Baarn moet overstappen op een systeem waarbij afval pas na inzameling wordt gescheiden, zodat inwoners dat niet meer zelf hoeven te doen'.

Wat vind jij?

CDA Baarn is het niet eens met deze stelling omdat gebleken is dat als inwoners zelf afval scheiden, dat mooie resultaten oplevert. Zelf afval scheiden verhoogt het milieubewustzijn. Toch valt er nog meer winst te halen wat betreft vermindering van het restafval. Als die vermindering van restafval lukt, dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Afvalscheiding loont dus, in meerdere opzichten.

Bekijk meer standpunten over wonen in Baarn van CDA Baarn >>

Recente blogs
Tags
bottom of page