top of page

Potverteren en uitstellen


Verslag van Besluit in de Raad van 19 oktober 2022


Op de agenda van de raadsvergadering van deze maand stond de begroting. Baarn verkeert in een gezonde financiële situatie, een gevolg van een langere periode duurzaam financieel beleid (financieel rentmeesterschap). Het financieel toekomstperspectief is echter ongewis, zeker nu duidelijk is dat Baarn in de nabije toekomst op een veel lagere bijdrage uit het Gemeentefonds moet rekenen. Niet voor niets wordt, heel onheilspellend, gesproken over het ‘ravijnjaar 2026’.


Aan de goede bedoelingen van tal van ingediende moties mankeerde niets, maar hoe dat betaald moet worden en wat dat aan ambtelijke capaciteit, en dus ook aan geld, mag kosten, dat werd door de indieners veel minder belangrijk gevonden. Of het nu ging om inkomens-compensatie (diverse voorstellen) of om een gratis regenton (“weet je wat, doe er maar een compostton bij”), dekking van de kosten bleef bijzaak. Reden voor ons om ‘nee’ te moeten zeggen tegen deze voorstellen. Financieel rentmeesterschap verhoudt zich immers slecht tot “wie dan leeft, wie dan zorgt”.


De noodkreet van het bestuur van De Speeldoos om een paar investeringen te kunnen doen in het op orde houden van het gebouw was voor VVD en CDA reden om via een motie de helpende hand te willen bieden. Het zou immers gaan om investeringen die voor het overgrote deel meegenomen kunnen worden naar een nieuw gebouw. Dit zou bekostigd kunnen worden door een stukje van het reeds begrote bedrag voor de vernieuwbouw naar voren te halen. Het college kwam met de vage mededeling dat ‘over enkele weken’ de plannen voor de Speeldoos duidelijk zouden worden. Wanneer dat dan precies zou zijn en in welke richting die plannen wijzen, dat bleef volstrekt ongewis. De gehele coalitie volgde het advies van het college om de motie niet te steunen (weten zij meer dan wij?) en stemde ‘tegen’, bestuur, medewerkers en bezoekers van De Speeldoos in de kou latend.


De verkeers- en parkeersituatie rond de Lage Vuursche, en soms ook bij kasteel/landgoed Groeneveld, loopt steeds vaker uit de hand. De veiligheid is in het geding en er wordt een steeds groter (disproportioneel) beroep gedaan op BOA’s en verkeersregelaars. Via een motie stelde ik namens het CDA voor met de grondeigenaren en met de contactcommissie Lage Vuursche in overleg te gaan om verschillende oplossingen op een rijtje te zetten, waaronder de optie van betaald parkeren. In het eerste kwartaal van 2023 zou het college dan een plan aan de gemeenteraad moeten voorleggen. Gepraat wordt er volgens de wethouder al, maar van een plan kan voorlopig geen sprake zijn, want dat moet gekoppeld worden aan de nog op te stellen ‘gebiedsvisie’. Wanneer die gebiedsvisie dan klaar moet zijn, daar bleef het college het antwoord op schuldig. Opnieuw volgde een meerderheid van de raad dit advies van het college. Kortom: voorlopig geen oplossing.


Speeldoos, verkeerssituatie Lage Vuursche, Paleis Soestdijk, woningbouw, snelfiets-verbinding, etc. etc., allemaal gedrenkt in stroop. Minder praten, meer doen.


Het is wennen in de oppositie. Je zit niet meer aan het stuur, maar op de bijrijdersstoel, of erger nog, op de achterbank. Je ziet dat de bestuurder de verkeerde route neemt en probeert hem de goede kant op te wijzen. Glimlachend blijft de bestuurder gewoon zijn weg vervolgen. Aan ons de uitdaging de bestuurder de goede kant op te krijgen.


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld
Recente blogs
Tags
bottom of page