top of page

Politiek is niet voor bange mensen

eeeeeeee


N.a.v. Besluit in de Raad van 5 juli 2023

Maar liefst vijf moties dienden wij in tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Vijf moties, passend bij de vijf thema’s die bij de inwoners-enquête van afgelopen najaar door de inwoners zelf als de vijf belangrijkste onderwerpen voor de Baarnse gemeentepolitiek zijn aangeduid. Zoals ik tijdens de algemene beschouwingen zei: “als je de inwoners zo uitgebreid naar hun mening vraagt, dóe er dan ook iets mee”. Vijf moties ook die proberen aan te zetten tot concrete actie en tempo, niet overbodig in dit politieke klimaat van gebrek aan daden.

Slechts één motie kon rekenen op de steun van het college en (een deel van) de coalitiepartijen: ons voorstel een ‘bomenboekhouding’ bij te houden en aan inwoners bekend te maken. Gebruik makend van een reeds door de gemeente gebruikt bomen-beheersysteem, jaarlijks aangeven hoeveel bomen er in Baarn verdwenen zijn en hoeveel er bijgekomen zijn. De zorg van veel Baarnaars is immers dat het bomenbestand krimpt. Een A-B-C-tje zou je denken. Ook de wethouder denkt dat dit goed te doen is. Alleen VoorBaarn stemde tegen. “Wij wachten het bomen-beleidsplan af”.

Een andere motie betrof een planning voor de woningbouw op de Baarnsche Zoom. Al vele jaren wordt hierover gepraat. Onze vraag aan het college was simpel: geef nou eens een planning, wanneer kunnen we wàt verwachten, van aanbesteding, grond bouwrijp maken tot oplevering. Wij snappen ook wel dat het een complex verhaal is, dat een planning altijd bijgesteld kan (zal) worden, maar geef in ieder geval een ruw tijdpad aan. “Maar het is heel complex”, aldus de wethouder. “Wij blijven liever reëel, willen geen valse hoop geven”, aldus VoorBaarn. Nee, niemand zit te wachten op valse hoop, maar wel op een indicatie over wanneer we wàt kunnen verwachten. De coalitiepartijen geven aan wel geïnteresseerd te zijn in ‘waar wij nu staan’, maar geven net als de wethouder aan dat een planning te veel gevraagd is.

Ook onze motie waarin wij vragen om duidelijkheid te geven welke projecten wij kunnen verwachten met betrekking tot de openbare ruimte wordt door het college ontraden. Deze motie dienden wij in omdat eind vorig jaar alle projecten aan de openbare ruimte zijn stilgelegd. Wij willen weten wat op de plank blijft liggen en wat wij komende jaren kunnen verwachten. Ook weer een planning dus. De wethouder geeft aan: “Op basis van een aantal onderzoeken zal moeten blijken waar onze prioriteiten liggen”. De coalitiepartijen slikken het voor zoete koek en stemmen tegen de motie.

De moties voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsmaatregelen rond scholen en het aanpakken van fietsers en bestelbusjes in het voetgangersgebied van de Laanstraat treffen hetzelfde lot. De wethouder wijst op onderzoeken die gaande zijn of nog uitgezet gaan worden, daar moeten we maar op wachten. Dat hiermee raadsbesluiten uit respectievelijk 2021 (verkeersveiligheid rond scholen) en 2017 (auto’s in voetgangersgebied) genegeerd worden speelt kennelijk geen rol. Opnieuw instemming voor het college van de coalitiepartijen. Moties weggestemd.

Eigenlijk heeft de voorman van VoorBaarn gewoon gelijk, met wat hij in het opzienbarende interview in de Gooi en Eemlander zei. “De gemeente verzuipt in geneuzel” en “veel dingen staan stil en verzanden in onderzoeken”. Dat dit loze woorden van hem zijn blijkt uit zijn stemgedrag deze raadsvergadering, waarbij hij tegen iedere vorm van actie of duidelijkheid stemt. Dat hij met zijn interview zijn eigen college en zijn eigen coalitie een knietje in de weke delen geeft is niet bepaald chique. Dat hij de ambtenaren beschuldigt van sabotage (“ambtenaren zijn achter de schermen de baas en houden veranderingen tegen”) overschrijdt de grenzen van fatsoen en toelaatbaarheid. Wij hebben het college, mede namens de andere coalitiepartijen, gevraagd wat hun reactie hierop is en wat zij hiermee gedaan hebben. De beantwoording van onze vragen was helaas onthutsend slap, gespeend van enige vorm van energie of authenticiteit.

Voldoende reden voor een motie van wantrouwen? Nee, maar daar moet ik aan toevoegen: nòg niet. Een motie van wantrouwen spreek je uit als iemand bewust de boel besodemietert of wanneer er sprake is van duidelijke incompetentie. Van dat eerste (besodemieteren) is geen sprake. Van dat tweede, incompetentie, zal de komende tijd meer duidelijk moeten worden. Deze raadsvergadering zijn er in ieder geval geen punten verdiend.

Angst regeert. Angst om beslissingen te nemen. Angst om mensen teleur te stellen. Uitstelgedrag is het gevolg. Zorgelijk. Politiek is niet voor bange mensen.

Vriendelijke groet,
Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.
Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.


Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.


Ei33genlijk heeft de voorman van VoorBaarn gewoon gelijk, met wat hij in het opzienbarende interview in de Gooi en Eemlander zei. “De gemeente verzuipt in geneuzel” en “veel dingen staan stil en verzanden in onderzoeken”. Dat dit loze woorden van hem zijn blijkt uit zijn stemgedrag deze raadsvergadering, waarbij hij tegen iedere vorm van actie of duidelijkheid stemt. Dat hij met zijn interview zijn eigen college en zijn eigen coalitie een knietje in de weke delen geeft is niet bepaald chique. Dat hij de ambtenaren beschuldigt van sabotage (“ambtenaren zijn achter de schermen de baas en houden veranderingen tegen”) overschrijdt de grenzen van fatsoen en toelaatbaarheid. Wij hebben het college, mede namens de andere coalitiepartijen, gevraagd wat hun reactie hierop is en wat zij hiermee gedaan hebben. De beantwoording van onze vragen was helaas onthutsend slap, gespeend van enige vorm van energie of authenticiteit.


Slerchts één motie kon rekenen op de steun van het college en (een deel van) de coalitiepartijen: ons voorstel een ‘bomenboekhouding’ bij te houden en aan inwoners bekend te maken. Gebruik makend van een reeds door de gemeente gebruikt bomen-beheersysteem, jaarlijks aangeven hoeveel bomen er in Baarn verdwenen zijn en hoeveel er bijgekomen zijn. De zorg van veel Baarnaars is immers dat het bomenbestand krimpt. Een A-B-C-tje zou je denken. Ook de wethouder denkt dat dit goed te doen is. Alleen VoorBaarn stemde tegen. “Wij wachten het bomen-beleidsplan af


Slecrrrrhts één motie kon rekenen op de steun van het college en (een deel van) de coalitiepartijen: ons voorstel een ‘bomenboekhouding’ bij te houden en aan inwoners bekend te maken. Gebruik makend van een reeds door de gemeente gebruikt bomen-beheersysteem, jaarlijks aangeven hoeveel bomen er in Baarn verdwenen zijn en hoeveel er bijgekomen zijn. De zorg van veel Baarnaars is immers dat het bomenbestand krimpt. Een A-B-C-tje zou je denken. Ook de wethouder denkt dat dit goed te doen is. Alleen VoorBaarn stemde tegen. “Wij wachten het bomen-beleidsplan af

Slechts één motie kon rekenen op de steun van het college en (een deel van) de coalitiepartijen: ons voorstel een ‘bomenboekhouding’ bij te houden en aan inwoners bekend te maken. Gebruik makend van een reeds door de gemeente gebruikt bomen-beheersysteem, jaarlijks aangeven hoeveel bomen er in Baarn verdwenen zijn en hoeveel er bijgekomen zijn. De zorg van veel Baarnaars is immers dat het bomenbestand krimpt. Een A-B-C-tje zou je denken. Ook de wethouder denkt dat dit goed te doen is. Alleen VoorBaarn stemde tegen. “Wij wachten het bomen-beleidsplan af


Sweeelechts éSlechts één motie kon rekenen op de steun van het college en (een deel van) de coalitiepartijen: ons voorstel een ‘bomenboekhouding’ bij te houden en aan inwoners bekend te maken. Gebruik makend van een reeds door de gemeente gebruikt bomen-beheersysteem, jaarlijks aangeven hoeveel bomen er in Baarn verdwenen zijn en hoeveel er bijgekomen zijn. De zorg van veel Baarnaars is immers dat het bomenbestand krimpt. Een A-B-C-tje zou je denken. Ook de wethouder denkt dat dit goed te doen is. Alleen VoorBaarn stemde tegen. “Wij wachten het bomen-beleidsplan af”én motie kon rekenen op de steun van het college en (een deel van) de coalitiepartijen: ons voorstel een ‘bomenboekhouding’ bij te houden en aan inwoners bekend te maken. Gebruik makend van een reeds door de gemeente gebruikt bomen-beheersysteem, jaarlijks aangeven hoeveel bomen er in Baarn verdwenen zijn en hoeveel er bijgekomen zijn. De zorg van veel Baarnaars is immers dat het bomenbestand krimpt. Een A-B-C-tje zou je denken. Ook de wethouder denkt dat dit goed te doen is. Alleen VoorBaarn stemde tegen. “Wij wachten het bomen-beleidsplan af


MaMaar liefst vijf moties dienden wij in tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Vijf moties, passend bij de vijf thema’s die bij de inwoners-enquête van afgelopen najaar door de inwoners zelf als de vijf belangrijkste onderwerpen voor de Baarnse gemeentepolitiek zijn aangeduid. Zoals ik tijdens de algemene beschouwingen zei: “als je de inwoners zo uitgebreid naar hun mening vraagt, dóe er dan ook iets mee”. Vijf moties ook die proberen aan te zetten tot concrete actie en tempo, niet overbodig in dit politieke klimaat van gebrek aan daden.aMaar liefst vijf moties dienden wij in tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Vijf moties, passend bij de vijf thema’s die bij de inwoners-enquête van afgelopen najaar door de inwoners zelf als de vijf belangrijkste onderwerpen voor de Baarnse gemeentepolitiek zijn aangeduid. Zoals ik tijdens de algemene beschouwingen zei: “als je de inwoners zo uitgebreid naar hun mening vraagt, dóe er dan ook iets mee”. Vijf moties ook die proberen aan te zetten tot concrete actie en tempo, niet overbodig in dit politieke klimaat van gebrek aan daden.r liefst vijf moties dienden wij in tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Vijf moties, passend bij de vijf thema’s die bij de inwoners-enquête van afgelopen najaar door de inwoners zelf als de vijf belangrijkste onderwerpen voor de Baarnse gemeentepolitiek zijn aangeduid. Zoals ik tijdens de algemene beschouwingen zei: “als je de inwoners zo uitgebreid naar hun mening vraagt, dóe er dan ook iets mee”. Vijf moties ook die proberen aan te zetten tot concrete actie en tempo, niet overbodig in dit politieke klimaat van gebrek aan daden.Recente blogs
Tags
bottom of page