top of page

Geen avond om trots op te zijn

verslag van Besluit in de Raad van 28 september 2022


De raadsvergadering van 28 september jl. zal niet de geschiedenisboeken ingaan als reclame voor de lokale politiek. Een oorvijg voor een wethouder, oeverloze schorsingen en het afkopen van schadeclaims à raison van anderhalf miljoen euro.


Wethouder Mark Eijbaard, PvdA, is portefeuillehouder voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Nog steeds rijzen bij de RMN de kosten de pan uit en de accountant heeft geweigerd goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening van vorig jaar. Het bedrijf lijkt zijn bedrijfsvoering nog steeds niet goed in de hand te hebben. Reden voor het college om, namens de gemeenteraad, een heel pittige brief aan de leiding van de RMN te schrijven. Tijdens Debat in de Raad, twee weken eerder, bleek dat er veel steun in de gemeenteraad voor deze brief met scherpe toon was. Slechts enkele uren voor de raadsvergadering kwam de wethouder met een heel andere brief op de proppen, waarin de toon opeens heel veel milder was. Niet alleen de plotselinge milde toon deed wenkbrauwen fronsen (had de wethouder zich bij een gesprek met de leiding van de RMN enkele dagen eerder laten inpakken?), het was vooral het feit dat de raad slechts enkele uren voor de vergadering met deze ommezwaai werd geconfronteerd, wat in het verkeerde keelgat schoot. De afspraak is immers dat raadsleden, die naast hun raadswerk allen gewoon een baan hebben, minimaal 48 uur tevoren over de benodigde stukken moeten beschikken om een besluit voor te bereiden. Dit kwam de wethouder op een ingediende motie van afkeuring te staan, die gesteund werd door ChristenUnie, VVD, CDA, 50Plus en raadslid Jonkers. Met 8 stemmen voor deze motie van afkeuring en 10 stemmen tegen werd de motie verworpen. Het is frappant dat wethouder Eijbaard, die tot enkele maanden geleden als raadslid, als het over de RMN ging, steeds ten opzichte van de toenmalige portefeuillehouder ‘vol op het orgel’ ging, nu zo mild is ten opzichte van de RMN en zo slordig met de procedures omgaat. De ronduit chaotische stemming over het raadsvoorstel over de in te dienen zienswijze was illustratief. De Baarnsche Courant had het in dit kader over “een koekje van eigen deeg”. De emotionele reactie van de fractievoorzitter van de PvdA op de motie van afkeuring kan dan ook gekwalificeerd worden als een gevalletje ‘boter op het hoofd’. Bovendien leek zij, net als verschillende andere coalitieleden, geen onderscheid te (kunnen?) maken tussen een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. “Wij hebben als oppositiepartij nooit mensen naar huis gestuurd”, aldus de fractievoorzitter van de PvdA. Een motie van afkeuring is een tik op de vingers, een waarschuwing dat het beter moet. Niet meer, niet minder.


Het laatste onderwerp op de agenda betrof de afkoop van ontwikkelaar DAV b.v. DAV krijgt van Baarn 1,5 miljoen euro, en ziet daarmee af van een juridische procedure. In eerdere (besloten) sessies is de gemeenteraad al uitvoerig geïnformeerd over deze voorgestelde transactie. Met pijn in het hart ging een royale raadsmeerderheid akkoord. Vanzelfsprekend baalt iedereen enorm van deze pijnlijke regeling, maar het feit dat anders nog jarenlang juridisch getouwtrek zou kunnen voortduren en het risico dat de rechter op een veel hoger bedrag zou uitkomen, trok de meerderheid over de streep. Zuur, heel zuur. Alle fracties zijn het erover eens dat het belangrijk is dat goed geëvalueerd wordt hoe dit uiteindelijk zo fout is gegaan. Niet om schuldigen aan te wijzen, maar om lessen voor de toekomst te leren. Wij hebben daarbij benadrukt dat die evaluatie aan twee voorwaarden moet voldoen: het mag

niet zo zijn dat de slager zijn eigen vlees keurt (objectiviteit is dus vereist), en die evaluatie mag niet ook weer tot een enorme schadepost leiden.


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld


Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page