top of page

Reactie CDA Baarn op coalitieakkoord 2022-2026

2022, 06-21 Bespreking coalitieakkoord VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66


Wij gaan geen gaten in dit coalitieakkoord schieten, die zitten er al genoeg in. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid te helpen die gaten te dichten.


Er staat maar weinig in dit akkoord waar je op tegen kan zijn, maar het zijn wel erg veel open deuren, dooddoeners en vaagtaal. Het coalitieakkoord is weinig concreet. Het meest gebruikte woord in mijn aantekeningen in de kantlijn is “hoe?”. Komende tijd gaat volgens het coalitieakkoord veel ‘onderzocht’, ‘geïnventariseerd’, ‘gemonitord’ en ‘in kaart gebracht’ worden. Maar vooral wordt er veel “gestreefd naar ....”. Nogmaals, met veel beschreven zaken in dit akkoord zijn wij het eens, maar we missen een

volgende stap, het concreet worden. Een paar voorbeelden:

- Het grote thema bij deze verkiezingen was ‘meer woningen’. Op hoeveel extra woningen mogen wij komende jaren rekenen? En wat gaat er gebeuren met onze grootste woningbouwlocatie, de Baarnsche Zoom? Het is bekend dat door de coalitiepartijen verschillend gedacht wordt over deze bouwlocatie, maar om het dan maar helemaal niet te noemen ....... . Hoe denkt de coalitie met de Baarnsche Zoom verder te gaan? Wij zijn benieuwd en horen het graag.

- De Speeldoos. Een democratisch genomen besluit wordt genegeerd. We weten allemaal wat de uitslag van het onderzoek naar de kosten gaat worden. In deze tijden van exploderende bouwkosten gaat het niet lukken voor 9,8 miljoen. Het veronderstelde alternatief, een theater op De Brink, is een fopspeen, of, nog duidelijker: volksverlakkerij. Niet alleen zullen de kosten ook op die plek enorm gestegen zijn ten opzichte van eerdere scenario’s, ook andere bezwaren, zoals het niet verwerven van de benodigde panden door de ontwikkelaar en de parkeerproblemen, zijn nog steeds niet opgelost. Iedere maand onderzoek, en dus uitstel, verhoogt de kosten verder. En brengt de toekomst van ons theater steeds verder in gevaar.

- Over het onderhoud aan wegen en het opknappen van fietspaden en stoepen in dit

coalitieakkoord geen woord.

- In het akkoord wordt wel genoemd hoe men vrijwilligers en verenigingsleven wil gebruiken om bepaalde doelen te bereiken, maar er wordt niets vermeld over hoe vrijwilligers en verenigingsleven zelf ondersteund kunnen worden.

- Financiën: Terwijl de beschikbare financiële middelen eerder af zullen nemen dan toenemen, zien wij in het coalitieakkoord veel ideeën die extra geld gaan kosten. Geen woord echter over wat wij minder gaan doen, of niet meer gaan doen. Zorgelijk. De uitgaven lopen nu al flink op: 0,7 fte extra wethouder, kosten van het annuleren van een snel-fietsverbinding, uitstel verbouw Speeldoos.

- Geen woord over het op peil houden van het ambtelijke apparaat. Zie hiervoor de noodkreet in de Perspectiefnota. Het coalitieakkoord belooft toename van het niveau van de dienstverlening en meer inwonerparticipatie. Vergeet niet dat dit het nodige van de ambtelijke capaciteit vergt.


Na een kritische noot via Twitter reageerde VoorBaarn met de opmerking “de messen worden geslepen”. Nee hoor, bij macht hoort tegenmacht, of controle, of een kritisch oog en oor. Dat heeft niets met messen slijpen te maken. Wij zullen, zoals u dat van ons gewend bent, onze verantwoordelijkheid nemen. Constructief, niet op de persoon, maar ook niet als klapvee. Mooie plannen zullen wij omarmen, slechte plannen zullen wij afwijzen of proberen te verbeteren, en uiteraard mag u van ons ook de nodige initiatieven verwachten. Geen geslepen messen dus, maar wel scherp.


Wij wensen de coalitie en dit college veel wijsheid toe.


Rik van Hardeveld - Fractievoorzitter CDA Baarn

Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page