top of page

Alsof het niets is

n.a.v. Besluit in de Raad van 27 september 2023

“Vier miljoen, daar zullen jullie het mee moeten doen”. Dat was de boodschap die wij aan De Speeldoos te melden hadden tijdens de raadsvergadering van 27 september. In deze raadsvergadering zijn wij dus teruggegaan naar ons oorspronkelijke standpunt: een gemaximeerd bedrag voor renovatie van De Speeldoos (4 miljoen euro). Het theater zou dan nog tenminste tien jaar mee moeten kunnen. Bij de verbouwing zou het mogelijk maken van een (financieel) gezonde exploitatie centraal moeten staan. Met dit voorstel zou De Speeldoos precies weten waar ze aan toe zijn, en kunnen ze direct aan de slag. Enthousiaste reacties dus? Nou, nee. Zowel verschillende raadsleden, kritische inwoners als De Speeldoos zelf doen alsof het gaat om een beledigende fooi, alsof het niets is. “Ben bang dat het niet genoeg is, je kunt met 4 miljoen geen gezonde exploitatie maken”, aldus de directeur van De Speeldoos in reactie. “Het CDA tekent voor het failliet van De Speeldoos”, aldus de actiegroep Behoud Speeldoos Baarn.


Tijd voor een paar feiten:

Als je die 4 miljoen in 10 jaar afschrijft, dan kost De Speeldoos Baarn, inclusief subsidies, per jaar een miljoen euro! Restaureer je De Speeldoos voor 10 miljoen, in de hoop daarmee veertig jaar vooruit te kunnen, dan kost dat Baarn, inclusief subsidies, per jaar achthonderdvijftigduizend euro. Vergeet niet, op dit moment, dus al voordat er geld in het gebouw gestoken wordt, kost De Speeldoos iedere Baarnaar al € 18 per jaar. Zet dit eens af tegen het landelijk gemiddelde van € 13,10. Nu al betaalt de gemeente per verkocht kaartje meer aan De Speeldoos, dan de bezoeker zelf. In februari kreeg De Speeldoos alvast een bedrag van € 431.000 om de eerste nood te ledigen. Dus nu doen alsof die vier miljoen niets is, wij vinden dat nogal ongepast.


Al een tijdje worden wij, de gemeenteraad, gewaarschuwd voor de komende jaren, de ‘financiële ravijnjaren’ genoemd, vooral doordat de rijksoverheid gemeenten aanmerkelijk minder geld gaat geven. Naast ons theater hebben wij nog andere verantwoordelijkheden: straten en stoepen op orde brengen, schoolgebouwen, jeugdzorg, ouderenzorg, woningbouw, en zo kan ik nog even verder gaan.


De stekker er maar uittrekken dan? Berusten in dat het gewoon niet kan in Baarn? Nee, zeker niet. Besteed het beschikbaar te stellen krediet aan geen ander doel, dan het zorgen voor de randvoorwaarden voor een gezonde exploitatie. Dat krediet vormt samen met de jaarlijkse subsidies een zeer respectabel bedrag. Niet net doen alsof het niets is dus.


In Trouw las ik een artikel over het financieel debacle rond de verbouwing van museum Boijmans in Rotterdam. Een citaat van oud-rijksbouwmeester Wytze Patijn deed mij aan ons Baarnse hoofdpijndossier denken: “Er is altijd spel aan de gang om zoveel mogelijk geld, maar ik begrijp niet hoe de gemeente daarin geopereerd heeft. De gemeente moet strikt zeggen: zoveel geld is er, meer krijg je niet. Wij treden niet in jullie programma van eisen, zie maar hoe je eruit komt.” Klinkt niet joviaal, maar zo denkt onze fractie er ook over.


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.Коментари


Recente blogs
Tags
bottom of page