top of page

Duurzaamheid

René van Wijk

Vooropgesteld: Baarn is een duurzame gemeente. Veel maatregelen zijn dan ook al opgenomen in gemeentelijk beleid, mede door onze wethouder Jannelies Vissers. Een deel van de maatregelen staat ter discussie en is dus onderdeel van onze campagne. Linksom of rechtsom, duurzaamheid is wat het CDA Baarn betreft gewoon goed rentmeesterschap.

2017-11 CDA 6 op rij-4.jpg
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Instagram Icon

Het principe van lenen

Een duurzame en gezonde leefomgeving is voor iedereen belangrijk. En voor onze kinderen nog net iets belangrijker. Kinderen zijn immers de toekomst en op onze toekomst moeten we zuinig zijn. Zodat ook zij kunnen genieten van een mooie en schone wereld met voldoende energie, voedsel en grondstoffen. Daar wil ik mij als wethouder duurzaamheid in milieu voor in zetten. Bijvoorbeeld door samen met andere gemeenten uit te zoeken hoe we in plaats van aardgas duurzame energiebronnen kunnen gebruiken voor het verwarmen van gebouwen. En door te kijken hoe we duurzaam elektriciteit opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen. De meest duurzame energie echter is de energie die we niet gebruiken dus ik zal mij ook inzetten voor het terugdringen van het gebruik van de auto door het fietsen te stimuleren en woningisolatie te promoten. Tot slot valt er nog een slag te maken qua afvalscheiding en het verminderen van restafval. Kortom, voldoende uitdagingen de komende drie jaar van mijn wethouderschap.

Gemeentelijk beleid

 • Het 10-puntenplan is in mei jl. gepubliceerd. Deze heeft een looptijd tot mei 2018. Een van de tien punten is 'Ondertekenen Baarns Klimaatakkoord' (BKA). Het BKA is een initiatief van energie coöperatie Energiek Baarn en op 2 november jl. door gemeente en meer dan zeventig bedrijven en instellingen ondertekend. Ongeacht de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zullen duurzaamheidsacties worden uitgevoerd

 • CDA Baarn wil de subsidie voor het ‘Duurzaam bouw loket’ en voor ‘Natuur- en Milieu educatie Centrum de Groene Inval’ voortzetten.

 • Bij aanschaf van nieuwe gemeentelijke voertuigen stelt het CDA Baarn voor om te kiezen voor voertuigen die rijden op elektriciteit of natuurgas.

 • Als riooldelen in de gemeente vervangen moeten worden, dan scheiden wij  hemelwater en afvalwater.

 • Regenwater vangen wij zo veel mogelijk op eigen terrein op.

 • Hemelwater moet zo veel als mogelijk direct in de grond worden opgenomen. Dat doen wij door onder andere burgers te prikkelen om stenen in tuinen te vervangen door groen.

 • Waar mogelijk plaatst de gemeente Baarn zonnepanelen op haar gebouwen. Wij vervullen zo een voorbeeldfunctie voor duurzame energieopwekking.

 • Wij stimuleren projecten voor collectieve energieopwekking, zoals bijvoorbeeld  het ‘postcoderoos project’ en ‘Energiek Baarn’.

De gemeente steunt het Baarns Klimaat Akkoord (BKA). Dit is een lokale vertaling van het internationale klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energieakkoord. Een lokaal akkoord met als doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn in Baarn. Een Baarnse alliantie van overheid, ondernemers, organisaties en inwoners slaan de handen ineen om dit doel te bereiken. Een ambitieus, maar haalbaar doel, al zullen hiervoor nog forse stappen gezet moeten worden en is versnelling nodig.

 

Heb je vragen over Duurzaamheid in en rond Baarn?

René van Wijk

Neem contact op >

CDA Baarn Verkiezingsprogramma 2018-2022
bottom of page