top of page

Zorg voor elkaar

Rik van Hardeveld

Vangnet geen hangmat

De overheid heeft traditiegetrouw een zorgtaak, zo vindt het CDA Baarn. Die taak is meer divers dan je zou verwachten. Denk aan zorg voor veiligheid, voor goede faciliteiten, gevarieerd-samengestelde buurten, makkelijk te begrijpen procedures, veilige fietspaden en (mantel)zorg voor hulpbehoevenden. Het CDA Baarn wil zorgen dat iedereen in de maatschappij zo zijn steentje kan bijdragen. En als dat echt niet meer kan, dan zorgen wij voor een vangnet, zodat iedereen in Baarn een waardevol leven kan blijven leven.

Rik van Hardeveld
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon

Zorg voor onze senioren

 • Het aantal verpleegplekken voor tijdelijke en/of permanente opname van senioren in Baarn verhogen. Nu kan het voorkomen dat iemand in de laatste fase van zijn of haar leven opgenomen wordt buiten onze gemeentegrenzen. Dat is – wat CDA Baarn betreft – onacceptabel.

 • Het aantal ouderen met dementie neemt toe in onze gemeente. Wij zien het als onze taak om hen goed te blijven ondersteunen. Inmiddels mag onze gemeente - mede door toedoen van CDA Baarn - het predicaat dementievriendelijke gemeente voeren. En het CDA Baarn wil deze maatregelen liever vandaag dan morgen uitvoeren.

 • Alle Baarnaars die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken krijgen een informatiepakket, waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. Zo kan deze groep bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement.

Bouw nieuw, met zorg

 • CDA Baarn gelooft in de participatiemaatschappij. Iedereen draagt zijn steentje bij, ook in de zorg voor elkaar. Om dat te doen kiezen wij ervoor om woonwijken zo te bouwen en inrichten dat oud en jong daar een plek vindt. Want het is dan gemakkelijker om op elkaar te letten, voor je buurman of buurvrouw te zorgen en eenvoudige ondersteuning te bieden. Denk aan het vuil buiten zetten of de een pakketje aannemen. Dat kan met eenvoudige maatregelen. Neem bijvoorbeeld twee duplex woningen met een lager aantal m2 op in een rijtje nieuwbouwwoningen. Zo maak je mantelzorg veel eenvoudiger. Om dit soort gemengde wijken te realiseren, wil het CDA Baarn afspraken maken met woningcorporaties.

 • Het CDA Baarn wil ‘buurtkamers’ stimuleren. Dit zijn ontmoetingsruimtes waar buurtbewoners elkaar beter kunnen leren kennen en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Vrijwilligers ondersteunen hierbij.

Zorg voor duidelijkheid

 • Het CDA Baarn staat voor heldere en snelle procedures voor woningaanpassingen, in en buiten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Het CDA Baarn is voorstander om de gemeentelijke procedures en formulieren nog eenvoudiger te maken. Geen overbodige luxe voor mensen die hier mogelijk moeite mee hebben (laaggeletterden) of op latere leeftijd kunnen krijgen (denk aan onze senioren).

 • Het CDA Baarn vindt dat de gemeente haar adviesorganen regelmatig kritisch tegen het licht moet houden.

Zorgen voor veiligheid

 • Net als in de grote steden heeft Baarn een aantal hangplekken. Denk aan de Pekingtuin of het Cantonspark. Het alcoholgebruik zorgt hier af en toe voor overlast. Als dit structureel wordt, dan wil het CDA Baarn hier een gebiedsalcoholverbod instellen. Een zelfde maatregel ziet het CDA Baarn voor de route tussen het station en het uitgaansgebied in het centrum van Baarn.

 • Wij hebben in Baarn geen coffeeshops. En dat wil het CDA Baarn ook graag zo houden.

Zorgen is werken en meedoen

 • Wie kan werken werkt. Zo eenvoudig. De gemeente Baarn zorgt daarnaast voor de kwetsbare inwoners, maar stimuleert daarbij wel hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. Dus de gemeente biedt een vangnet, geen hangmat.

 • Als een inwoners hulp ontvangt van de gemeente, dan worden zijn of haar problemen integraal aangepakt.

 • Mensen die laaggeletterd zijn, vinden het lastig om mee te doen in de samenleving. Het CDA Baarn wil deze laaggeletterdheid aanpakken, uiteraard in samenwerking met omliggende gemeenten.

Zorg voor onze vrijwilligers

 • Vrijwilligers zijn de kampioenen van de sterke samenleving. Sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties, maar ook scholen en kleinschalige initiatieven zouden vaak niet mogelijk zijn zonder deze vrijwillige inzet.  Het CDA Baarn steunt het vrijwilligerswerk door onnodige regels voor hen en voor verenigingen te schrappen. Regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligerswerk worden zo veel mogelijk versoepeld.

Heb je vragen over het verkiezingsthema Zorg voor elkaar?

Rik van Hardeveld

Neem contact op >

CDA Baarn Verkiezingsprogramma 2018-2022
bottom of page