top of page

Veiligheid

Maarten van der Donk

Hoeveel privacy ruil je in?

Iedereen moet zich in Baarn veilig kunnen voelen. Of je op de fiets door Baarn rijdt, tegen het vallen van de avond door het Cantonspark moet, of ’s nachts thuis op één oor ligt. Maar overal camera’s ophangen, brengt andere verworvenheden van burgers in het gedrang. Wat is verstandig?

Maarten van der Donk.png

Veiligheidsmaatregelen

  • Het CDA Baarn wil vandalen liefst ‘op heterdaad’ betrappen. Hoe? Door mobiele camera’s zichtbaar en onzichtbaar op te stellen. Waar? Juist op hangplekken waar met regelmaat vernielingen gedaan worden. Denk aan het Cantonspark, de Kleine Kom of de Pekingtuin. De camera’s helpen enorm bij de preventie, opsporing en identificatie van de dader(s).

  • Herstelkosten vaker op de dader(s) verhalen. Deze kosten ook regelmatig publiceren om inzichtelijk te maken wat vandalisme onze maatschappij kost.

  • Het CDA Baarn wenst goede zichtlijnen op probleemplekken. Wat dat betekent? Door bosjes, takken en groen laag te snoeien, wordt het zicht voor een wandelaar of parkbezoeker verruimd. Dat vergroot het gevoel van veiligheid en vereenvoudigt de sociale controle.

  • Fietsen door Baarn is niet overal even veilig. De huidige paden zijn op veel plekken te smal voor de huidige fietsdrukte en –snelheden (denk alleen al aan de eBike). Verbreding en aparte stroken voor verschillende snelheden zijn daarom nodig.

  • CDA Baarn is voorstander om het hardrijdende sluipverkeer te weren. En niet door fietsers te gebruiken als levend schild, zoals nu vaak het geval is. Fietsers voelen zich zo op te veel plaatsen vogelvrij. Verbetering van de fietsveiligheid, vraagt daarbij om een regionale aanpak wat het CDA Baarn betreft.

Beleid en initiatieven waar CDA Baarn achter staat

  • De gemeente (en de zittende fractieleden van CDA Baarn) stimuleert en ondersteunt Baarnaars bij het verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor hun omgeving. Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. Baarn informeert inwoners actief over preventieve maatregelen en laat inwoners meedenken en meewerken aan oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. Dat kan bijvoorbeeld met een buurtschouw, het opzetten van WhatsApp-groepen of  stimulering van ‘honden-uitlaat-controle’.

  • Preventie en aanpak van radicalisering zijn onder andere door inbreng van de CDA Baarn fractie als prioriteit opgenomen in het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Voor CDA Baarn gaat veiligheid niet boven alles. De maatregelen die wij voorstaan zijn altijd een afweging van verschillende, zwaarwegende belangen. Zo kan veiligheid op gespannen voet staan met de privacy van onze inwoners. Neem de privacy van cafégangers en het gevoel van onveiligheid dat dit soms op straat kan veroorzaken bij oudere Baarnaars. Of de fietsveiligheid en het gekoesterde groen in ons dorp. Het CDA Baarn weegt daarom de (lokale en regionale) mogelijkheden voor elke situatie en iedere plek zorgvuldig af.

Wil jij meer weten over veiligheid in Baarn?

Maarten van der Donk

Neem contact op >

CDA Baarn Verkiezingsprogramma 2018-2022
bottom of page