top of page

Economie en ondernemen

René van Wijk

Groen en vorstelijk Baarn

Baarn is een aantrekkelijke plek om te wonen, maar zeker ook om te ondernemen. Wat ons betreft vraagt een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Baarn om een positieve grondhouding van de gemeente ten opzichte van uitbreidingsplannen van bedrijven. CDA Baarn zegt daarom “ja, … tenzij’. Dat zie je terug in onze keuzes.

René van Wijk
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

Soestdijk als onderneming?

Eind 2017 is de sleutel van ons geliefde Paleis Soestdijk overgedragen aan een onderneming. De plannen voor Paleis Soestdijk, zoals die er nu liggen, bieden meer dan alleen mooie kansen voor meer economische ontwikkeling, werkgelegenheid en woningvoorraad. Bestemmingsplannen kunnen een afspiegeling zijn van zowel de belangen van de ondernemer als respect hebben voor de omliggende natuur. Het is voor Baarn van groot belang hier zowel faciliterend als sturende in te zijn. Dat is precies de rol die CDA Baarn kan invullen.

 

Ondernemersklimaat

800 tot 1.000 woningen bouwen is een grote uitdaging in Baarn. De Noordschil is daarbij een mogelijke locatie. En toch wegen wij ook de mogelijkheden van de bedrijven mee. In mogelijke planvorming moet wat het CDA Baarn betreft ook ruimte zijn voor expansie van  bedrijvigheid op deze locatie. Waarbij aangegeven dat Baarn minder geschikt is voor (zwaardere) industrie, maar juist uitstekend voor kennisintensieve- en dienstverlenende organisaties, vergaderen, zorgorganisaties en voor ambachtelijk werk.

Extra kansen eigen ondernemers

CDA Baarn wil graag de lokale ondernemers helpen. Daar waar mogelijk vragen wij de gemeente om bij het verstrekken van opdrachten ook de Baarnse bedrijven een offerte uit te laten brengen. Bij gelijkwaardige offertes gunt de gemeente wat ons betreft de opdracht aan een lokale ondernemer.

Het nieuwe winkelen

Baarn heeft een dynamisch winkelcentrumgebied. Het CDA Baarn wil het winkelcentrum ‘indikken’, door de uiteinden van Laanstraat en Brinkstraat een gemengde bestemming te geven.  Afhaalcentra voor e-winkelen aan de rand van Baarn. Voor kleinere ‘afhaal-producten’ zijn afhaalcentra wel in het centrum mogelijk.

Regionale economie

Amsterdam loopt vol met zijn toeristen. Baarn kan dienen als ‘overloop’-locatie van deze toeristen. Om dit te bewerkstelligen, zal het CDA Baarn waar mogelijk de samenwerking zoeken met de Amsterdamse toeristenorganisaties.

Financieel gezond Baarn

CDA Baarn staat net als het landelijk CDA voor goed rentmeesterschap. We geven graag geld uit, maar alleen geld dat we ook verdienen. Uitgangspunten voor het gezond financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Wij doen niets op de pof.  
Een logische vertaling van ons standpunt over geld zie je ook in de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dit is de belasting die je betaalt als je een woning, gebouw of perceel grond bezit, hebt of huurt. Het CDA Baarn vindt dat de OZB met niet meer mag stijgen dan het inflatiepercentage.

Bereikbaarheid Baarn

Het rijks- en provinciale autowegennet raakt steeds verder overbelast. Zinvoller is het daarom te investeren in openbaar vervoer en stimuleren van woon-/werkverkeer per fiets. Hiervoor is een netwerk van snelle fietsroutes nodig, dat snelle verbindingen mogelijk maakt met Amersfoort, Hilversum, Almere en Amsterdam. Hiertoe moet samen opgetrokken worden met andere gemeenten, de provincies Utrecht en Noord Holland en met de Rijksoverheid.

Heb je vragen over Economie en Ondernemen in Baarn? 

Rene van Wijk

Neem contact op >

CDA Baarn Verkiezingsprogramma 2018-2022
bottom of page