top of page

Waakzaam en dienstbaar, terugblik op 2022


Terugkijkend op ons politieke jaar, staat wat mij betreft de verandering van coalitiepartij naar oppositiepartij centraal. Wij werden bij de verkiezingen, om het maar mild uit te drukken, niet echt geholpen door hoe het landelijk met het CDA ging. Het lukte om onze twee zetels te behouden, maar ik vond dat toch een teleurstelling. Bij de vorming van een nieuwe coalitie zijn wij, net als de VVD en de ChristenUnie, niet aan de onderhandelings- tafel uitgenodigd. Onze informatie over de voortgang moesten wij, net als alle Baarnaars, uit de krant halen. Vóór alles stond dat de winnaars van de verkiezingen, VoorBaarn, Groen Links en de PvdA het echt over een andere boeg wilden gooien.


Plaats nemen in de oppositie dus. Niet mijn voorkeur. Het is immers makkelijker om dingen voor elkaar te krijgen als coalitiepartij, dan in de oppositie. Dat laat onverlet dat het belangrijk is dat er een goede oppositie is. Macht heeft immers ook ‘tegenmacht’ nodig, dat zien wij in de landelijke politiek duidelijk genoeg. Maar hoe doe je dat, goed oppositie voeren? Schieten met losse flodders, met af en toe een mooie oneliner, levert misschien soms een leuk citaat op in de krant, maar het is de vraag wie er wat mee opschiet. Bijsturen in de gewenste richting, dwalingen voorkomen, draagvlak zoeken voor eigen initiatieven, aanjagen, dat is wat wij als fractie beogen. Het verbaast mij dat ik af en toe een vraag krijg als “lukt het om het college aan het wankelen te krijgen?”. Daar zijn wij niet op uit, daar is, zolang ze hun werk behoorlijk doen, Baarn helemaal niet mee gediend.


Scherp op de inhoud, met oog voor een constructieve relatie, dat is wat wij willen. Maar, verwacht van ons geen rol als applaus- machine. Zo zijn wij kritisch op de manier waarop deze coalitie druk bezig is met vragenlijsten, enquêtes en inloopavonden. Wij hebben dat tijdens de Algemene Beschouwingen de ‘roept-u-maar-democratie’ genoemd. Zo worden de eigen visieverschillen, besluiteloosheid en het gebrek aan lef verkocht als bestuurlijke vernieuwing. ‘Participatie’ is het nieuwe mantra. Verzuimd wordt bij die participatie kaders aan te geven. Het verschil tussen ‘gehoord worden’ en ‘je zin krijgen’ wordt op die manier verwarrend. Dat leidt er uiteindelijk toe dat mensen die meegepraat hebben teleurgesteld zullen raken, gefrustreerd.


De uitslag van de in september en oktober gehouden enquête onder veel Baarnaars is inmiddels bekend. Met kop en schouders steken de thema’s ‘wonen’ en ‘leefomgeving’ uit, boven de andere genoemde onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Opvallend? Nee, juist deze thema’s waren de eerstgenoemde prioriteiten in ons verkiezings- programma (‘woningen bouwen’ en ‘openbare ruimte opknappen’). Inmiddels wordt alweer een volgende enquête onder Baarnaars voorbereid. Hou daarmee op, ga hard aan de slag. Wij zullen hier scherp op blijven, zoals het motto van de politie luidt: ”waakzaam en dienstbaar”.


Ik wens u, mede namens mijn fractiegenoten, een voorspoedig 2023.


Rik van Hardeveld, fractievoorzitter
Recente blogs
Tags
bottom of page