top of page

Verder met Soestdijk


De fractie van CDA Baarn heeft vóor het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk gestemd. Zowel in de raadzaal als in de media is het afgelopen jaar veel gegaan over de nadelen en risico’s van de plannen voor Landgoed Paleis Soestdijk. Wij hechten er daarom aan nog eens op een rijtje te zetten waarom wij de Soestdijk-plannen steunen:


- Verloederend Paleis Soestdijk wordt opgeknapt en onderhouden. Het wordt weer wat het ook zou moeten zijn: eersteklas cultureel erfgoed, een iconisch monument.

- Baarn kan wel wat reuring gebruiken. Wij willen niet dat Baarn een slaapdorp wordt. Liever levendig en ‘Vorstelijk Baarn’ dan ‘het Groene Graf’.

- De merknaam Vorstelijk Baarn kan weer met recht en reden gebruikt worden en krijgt een facelift. Het imago ‘Vorstelijk Baarn’ geeft ons een meerwaarde ten opzichte van andere gemeenten.

- Bedrijven in Baarn en Soest zullen meeprofiteren van de ontwikkelingen.

- De ontwikkelingen bij Landgoed Paleis Soestdijk leveren werkgelegenheid op.


Kortom: wij staan positief ten opzichte van de plannen van de Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG) en verwachten dat wij straks weer trots op ‘ons’ paleis kunnen zijn. Om er verzekerd van te zijn dat wij op termijn ook trots kunnen blíjven, moesten er echter nog wat punten op de ‘i’ gezet worden. De gemeenteraad heeft HBR advocaten (een Baarns bedrijf) de opdracht gegeven alle documenten nog eens goed te bekijken en die plekken waarop verduidelijking nodig is aan te duiden. Dat heeft tijdens de raadsvergadering van 29 september geleid tot elf amendementen, waarvan zeven amendementen (mede) door het CDA werden ingediend. Al deze zeven amendementen werden aangenomen. De naleving van die amendementen zal de raad opnieuw kritisch volgen, ondersteund door de adviseurs van HBR. De wijze waarop de MBEG en het college tot nu toe met amendementen en moties zijn omgegaan verdient lof en geeft vertrouwen.


Zijn wij als fractie nu naïef en doof voor de aangegeven bezwaren? Zeker niet. Maar, net zoals met heel veel andere onderwerpen, gaat het hier om een werkelijk dilemma, een keuze met aan beide zijden aantrekkelijke- en onaantrekkelijke kanten. Dan maak je een weging. Bij ons sloeg die dus door naar ‘doorgaan met de uitvoering van de plannen’. Ik citeer graag de woorden van één van de (tientallen) insprekers tijdens de raadsvergaderingen over Soestdijk: “Zonder ambitie en vertrouwen komen we nergens.”


Namens de fractie,

Rik van Hardeveld
Recente blogs
Tags
bottom of page