top of page

Standpunt CDA Baarn m.b.t. informatiefase nieuwe coalitie


Donderdag 31 maart hadden raadsleden Rene van Wijk en Rik van Hardeveld namens CDA Baarn een gesprek met informateur Harry Helwegen. In dat gesprek hebben zij aangegeven dat enige terughoudendheid hen past, aangezien CDA Baarn van mening is dat het initiatief in deze fase vooral bij de winnaars van de verkiezingen thuishoort. Het ligt voor de hand en het doet het meest recht aan de verkiezingsuitslag dat eerst VoorBaarn, Groen Links en PvdA met elkaar de mogelijkheden voor samenwerking verkennen. Daarbij gaf het CDA aan dat een coalitie op basis van tien raadszetels wel een erg krappe meerderheid is, niet zonder risico. Er hoeft maar één raadslid op te stappen (met behoud van zetel) en de meerderheid is er niet meer.

CDA Baarn is bereid deel te nemen aan een coalitie, ook om zo, als partij van het midden, bestuurlijke balans en rust in een coalitie te kunnen brengen. Daarbij kan dan een lokale wethouder geleverd worden, zoals ook eerder tijdens de verkiezingscampagne is aangegeven. Aan deelname aan een coalitie stelt het CDA Baarn wel een paar voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat democratisch genomen besluiten niet opnieuw ter discussie worden gesteld. Een andere voorwaarde is dat er werkelijk een flink aantal woningen in Baarn bij moeten komen. Niet praten over de wenselijkheid van veel nieuwe en betaalbare woningen, maar dit ook werkelijk realiseren, en uit de “ja, maar – stand” komen.

Een coalitie-akkoord op hoofdlijnen, niet te gedetailleerd, is volgens CDA Baarn een belangrijke voorwaarde om de lokale democratie z’n werk goed en constructief te laten doen.


Commenti


Recente blogs
Tags
bottom of page