top of page

Soestdijk en Koningsdag - verslag van de raadsvergadering van 23 februari 2022


Dit was de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Een aantal maanden voor de verkiezingen neemt altijd de verkiezingsretoriek toe, net als de profileringsdrang en ook het gezwollen/demagogische taalgebruik. Het hoofdonderwerp van deze avond, ‘bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk’ leent zich daar uiteraard ook wat meer voor dan andere onderwerpen. Toch is het prettig te weten dat we met z’n allen na de verkiezingen

weer een beetje normaler kunnen doen.


Soestdijk


Inhoudelijk viel er niet veel nieuws te melden over het onderwerp Soestdijk. De standpunten van alle partijen zijn immers genoegzaam bekend. Dit was onze inbreng:


CDA Baarn heeft de ontwikkelingen rond de planvorming voor Landgoed Paleis Soestdijk steeds positief kritisch gevolgd. Er is sprake van veel verschillende belangen spelen rond dit enorme project. Die belangen zijn steeds zorgvuldig afgewogen en met veel verschillende belangen is rekening gehouden. Dit heeft geleid tot een groot aantal aanpassingen. Die aanpassingen komen zowel op het conto van de Meijer Bergman Erfgoed Groep, van de Provincie, van het college, van critici en van de gemeenteraad.


Baarn mag trots zijn zó veel groen en zó veel cultureel erfgoed te hebben. Dat moeten wij koesteren. Niet door ervan af te blijven en niets te doen, en dus de boel te laten verpauperen, niet door er een kaasstolp overheen te zetten, niet door van Baarn een openluchtmuseum te maken. Nee, door die mooie plekken goed op te knappen en goed te onderhouden, en door er bestemmingen aan te geven die passen bij ‘nu’, bij ‘vandaag’. En dat is nu precies wat bij Paleis Soestdijk gaat gebeuren


Naar alle verschillende belanghebbenden is geluisterd. Waar mogelijk zijn plannen bijgesteld. Belangenafwegingen zijn gemaakt. Het is tijd om verder te gaan. Tijd voor actie.”


Het was teleurstellend dat de partijen die tegen de Paleis-plannen bleven zich nogal eens diskwalificerend uitlieten over de voorstanders. Argumenten zijn voldoende over en weer uitgewisseld, dan moet je op enig moment tot de conclusie komen dat je een andere belangenafweging maakt. Niet meer, niet minder.


Koningsdag


Voor en tijdens deze vergadering heeft de CDA-fractie een lans gebroken voor Oranjevereniging ‘Baarn en Oranje’. Het bestuur heeft al twee jaar geleden aangegeven deze kar niet meer te trekken, wegens een tekort aan vrijwilligers, een teveel aan regelgeving en het risico bij calamiteiten hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden. Wij hebben het college gevraagd een deel van het regelen van de vergunningen op de schouders van de gemeente te nemen en de gemeente zelf vergunninghouder van de evenementenvergunning te laten zijn, zodat de hoofdelijke aansprakelijkheid niet meer bij de vrijwilligers kan komen te liggen. Duidelijk werd dat alle fracties zich achter dit pleidooi schaarden, waarna het college, bij monde van portefeuillehouder burgemeester Röell toezegde. Hopelijk wordt Koningsdag 2022 hiermee gered, want Vorstelijk Baarn zonder Koningsdag zou een flater zijn.


Hartelijke groet,

Rik van Hardeveld
Recente blogs
Tags
bottom of page