top of page

Participatie met kaders, en opnieuw …. de Wintertuin,


verslag van Besluit in de Raad van 25 januari 2023


Slechts twee bespreekpunten bij de besluitraad van januari: participatie en de Wintertuin.


De geestdrift waarmee de huidige coalitie ieder onderwerp met een saus van participatie overgiet is enorm. Ik heb mij hier al eerder kritisch over uitgelaten. Participatie mag geen vermomming zijn van een gebrek aan visie, daadkracht en lef. Een andere, steeds herhaalde kritische kanttekening van ondergetekende: participatie zonder duidelijke kaders is een recept voor frustratie. Vraag maar eens aan je kinderen waar ze op vakantie heen willen. ‘Op safari in Zuid-Afrika’, zegt de één. ‘Duiken in het Great Barrier Reef’, zegt de ander. En als de inventarisatie klaar is, vertel je de kinderen dat er slechts € 1000 euro beschikbaar is, en dat papa en mama zelf wel een bestemming zullen kiezen. Dat dus.


Maar goed, je kan blijven mopperen over rammelende participatietrajecten, je kan er ook iets aan proberen te doen. Op de raadsagenda stond de vaststelling van de ‘visie op burgerparticipatie’. Een prima document, maar eerlijk gezegd nogal abstract. Via een motie heeft onze fractie het college verzocht om in het vervolg ieder participatietraject te laten beginnen met een voor de deelnemers concrete handleiding. In die handleiding: doel, kernvragen, deelnemers, duidelijkheid over wat met de opbrengst wordt gedaan, tijdsplanning traject, terugkoppeling aan deelnemers. Fijn dat de andere fracties het met ons eens waren dat die duidelijkheid een noodzakelijke randvoorwaarde bij participatietrajecten is. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.


De huurder van de Wintertuin, het bedrijf Wintertuin Experience, zit in zwaar weer. Het bedrijf heeft in december van het college een kwijtschelding gekregen van veertigduizend euro aan huur- en energiekosten, om zo een faillissement, en dus een leegstaande kas, te voorkomen. Dat is vrijwel de gehele gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. Niet alleen deze toezegging zelf viel niet goed, maar ook het feit dat de gemeenteraad hier niet vooraf in gekend is. Wethouder Steven de Vries verdedigde dat met de opmerking dat dit een collegebevoegdheid is. Maar, die bevoegdheid betekent natuurlijk niet dat hij de raad niet vooraf in kennis had mógen (moeten) stellen. Met wat betere dossierkennis en historisch besef (de Wintertuin is al lange tijd een dossier dat in Baarn voor veel opwinding zorgt) had hij een andere keuze gemaakt.


Of deze kwijtschelding door het college al dan niet rechtmatig is, zal juridisch getoetst worden. Die toezegging deed de Vries. Opvallend was dat er twee moties ingediend werden, die weliswaar beiden over de Wintertuin gingen, maar die ook duidelijk maakten hoe de partijen verschillend tegen de situatie aankijken. In de motie van ChristenUnie, Jelle Jonkers en VoorBaarn werd gevraagd de toezegging in te trekken of op te schorten. Daarbij werd gevraagd om een onderzoek naar een bedrijfsonderzoek naar de financiële handel en wandel van Wintertuin Experience. De motie werd uiteindelijk ook door de VVD gesteund, waardoor deze met een stemverhouding 10-9 aangenomen werd. De CDA fractie heeft deze motie niet gesteund, omdat wij het intrekken van een eerdere toezegging in strijd vinden met behoorlijk en betrouwbaar bestuur en omdat wij liever vooruit kijken dan ons verliezen in kostbare en tijdrovende analyses.


Het CDA stelde een motie op waarin staat dat het college geen nieuwe (financiële) steun meer mag toezeggen aan de huurder, en dat er binnen drie maanden een plan moet klaarliggen voor de exploitatie op langere termijn van de Wintertuin. Of dat met de huidige huurder is, met meerdere huurders, met andere huurders, of dat de kas weer wordt gebruikt waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was (planten): wat ons betreft zijn er geen taboes. Deze motie werd gesteund door PvdA, Groen Links, 50 plus, D66 en ChristenUnie. Ook deze motie werd met een stemverhouding 10-9 aangenomen.


Deze raadsvergadering was helaas (weer) geen reclame voor de gemeentepolitiek. Veel gekissebis en discussies over regels en procedures. De gemiddelde inwoner van Baarn is daarin niet geïnteresseerd, die wil maar één ding weten: hoe gaat dit opgelost worden?


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld
Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page