top of page

Bouwen in Maarschalksbos en bouwen in Eembrugge

n.a.v. Besluit in de Raad van 29 maart 2023


Maarschalksbos


Het CDA is groot voorstander van het benutten van de niet of nauwelijks gebruikte delen van het ziekenhuis voor volkshuisvesting, al dan niet gepaard met zorg. Leegstand en het niet benutten van mogelijkheden voor het realiseren van meer woningen is wat ons betreft maatschappelijk onverantwoord. De enorme behoefte aan meer woningen, rechtvaardigt het verruilen van de overmaat aan ruimte in het huidige ziekenhuisgebouw voor broodnodige woningen, al dan niet gecombineerd met een zorgfunctie. Dat is wat ons betreft inclusief toevoeging van nieuwbouw ter grootte van het voormalige zusterhuis. Wij realiseren ons dat dit zowel juridisch als moreel best lastig is. Mag je iets wat ooit geschonken is (door mej. Van IJsendijk) gebruiken voor iets anders? Wat ons betreft is in dit geval het antwoord ‘ja’. De schenking dateert van meer dan honderd jaar geleden, de wereld zag er toen volstrekt anders uit dan nu. In 1965 is met de erfgenamen overeengekomen, tegen een vergoeding, dat op deze plek een ziekenhuis en een zusterhuis gebouwd mochten worden. Inmiddels is een ziekenhuis niet meer hetzelfde als vijftig jaar geleden. Er zijn minder ziekenhuizen, en die streekziekenhuizen worden ook kleiner. Dat kan, bij de gratie van goed geoutilleerde poliklinieken. Bovendien is er een schreeuwend tekort aan woningen. Waar zijn de inwoners van Baarn het meest bij gebaat: bij het letterlijk handhaven van de toenmalige schenkingsvoorwaarden, of bij het benutten van de huidige verstening in het Maarschalksbos voor woningen (al dan niet met een zorgcomponent)? Wij kiezen voor de actuele nood. Daarbij willen wij ook dat het juridisch netjes verloopt. Daarom geven wij het college drie maanden de tijd om met de erfgenamen tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om ‘een verklaring van recht’ (een uitspraak zonder dat er een rechtszaak is). Op twee raadsleden na steunt de gehele gemeenteraad dit standpunt.


Eembrugge


In oktober vorig jaar ging de maandelijkse CDA-Baarn-fietsronde naar Eembrugge, om daar van de inwoners te horen hoe zij dachten over de woningbouwplannen op het terrein van de voormalige Ocriet-fabriek en firma Sterk. De bouw van woningen op die plek zag men helemaal zitten, maar er waren wel zorgen over de mogelijkheden voor overleg met gemeente Eemnes over de verkeersafwikkeling. Die zorgen bleken terecht. Op 23 februari vertelde de verantwoordelijk wethouder van Eemnes dat er sprake van goed overleg met Baarn was en dat de inwoners van Eemnes steeds goed geïnformeerd zouden worden. Toen enkele weken later de vrachtwagens met slooppuin door de smalle Eemweg van Eembrugge denderden bleken noch de inwoners noch de gemeente Baarn geïnformeerd. Reden voor collega CDA-raadslid René van Wijk ons college om verduidelijking te vragen. In allerijl werd vervolgens overleg georganiseerd tussen het Eemnesser college en dat van Baarn, wat resulteerde in een paar goede afspraken. ‘Vertrouwen is goed, controle is beter’ bleek helaas het advies als het gaat om afspraken met onze buurgemeente. We blijven het scherp volgen.


Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld
Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page