top of page

Keuze voor Rembrandtlaan

Bijgaand mijn inleiding over Speeldoos en Bibliotheek, zoals ik die woensdagavond in de gemeenteraad gehouden heb.


Rik van Hardeveld


Voorzitter, laat ik gelijk met de deur in huis vallen: wij zullen het raadsvoorstel steunen, wij steunen dus de keuze voor het B-scenario op de Rembrandtlaan. Ik kan iedereen verzekeren dat wij niet lichtzinnig tot dit standpunt gekomen zijn.


Van verschillende kanten hebben wij, als CDA-fractie, te horen gekregen dat onze stemmen doorslaggevend zijn. Dat is onzin. Alle negentien stemmen zijn doorslaggevend.


Als u mij toestaat wil ik graag even toelichten hoe wij tot ons standpunt gekomen zijn.

Tijdens Debat in de Raad heb ik al toegelicht waarom het Hoofdstraat-scenario wat ons betreft geen reële optie is.


Eerder heb ik de Arcade een gedroomde locatie genoemd. Maar, de risico’s zijn ons gewoon te groot. Er is geen overeenstemming over de overdrachtsprijs voor panden en grond, nog niet alle benodigde panden zijn in het bezit van de ontwikkelaar. Dat het Arcade-scenario twee keer zo veel kost als het raadsvoorstel is daarbij niet bepaald een detail. Acrobatiek met cijfers of naïeve hoop op giften en crowd-funding zullen ons hierbij niet helpen, uiteindelijk betaalt gewoon de inwoner van Baarn de prijs, bijvoorbeeld in de vorm van verhoogde onroerendzaak-belasting of afname van het voorzieningen-niveau.


Laten wij nu het verlevendigen van het centrum dan maar zitten? Nee, zeker niet. Als vanavond voor de Rembrandtlaan gekozen wordt, ontslaat dat geen van ons van de verplichting andere, minder risicovolle mogelijkheden te bekijken en te benutten.

Dan komen wij op het scenario ‘B’ op de Rembrandtlaan. Niet de gedroomde locatie, wèl de locatie waar de Speeldoos al veertig jaar succesvol is. Bovendien, de locatie waar de Speeldoos, de Bieb en de Volksuniversiteit zelf hun nadrukkelijke voorkeur voor uitspreken. Wij hebben nog met de gedachte gespeeld komende jaren zo min mogelijk te doen. Laat Bieb en Speeldoos zitten waar ze zitten, lap de Speeldoos fatsoenlijk op en kijk bijvoorbeeld na vijf jaar nog eens hoe de wereld er dan uitziet. Maar, oplappen zonder functieverbetering is zinloos. En je komt dan toch al gauw op enkele miljoenen, en dat is voor zo’n korte periode weggegooid geld.


Kortom: maak Speeldoos en Bibliotheek klaar voor de komende decennia. Doe dat op een plek die we betalen kunnen. Daarmee kunnen deze en volgende generaties voor lange tijd goed uit de voeten.


Comentarios


Recente blogs
Tags
bottom of page