top of page

Een chaotische raadsvergadering

Chaotisch, dat was de besluit-raadsvergadering van november. Het ‘uitnodigingskader zonne- en windenergie’, direct al het eerste bespreekpunt, was het begin van een chaotische avond. Beschamend ook, wat mij betreft. Het begon al bij de vaststelling van de agenda. Namens de fracties van VVD, Voor Baarn en CDA, stelde woordvoerder Maike Koenders (VVD) voor het onderwerp van de agenda te halen, en later op de agenda een niet-geagendeerde motie over dit onderwerp te bespreken. Het raadsvoorstel zou niet in lijn zijn met een eerder door de raad aangenomen motie over zonne- en windenergie. Het voorstellen het onderwerp van de agenda te halen is weliswaar geoorloofd, en het is ongetwijfeld met de beste bedoelingen bedacht, maar erg handig was het niet. Andere raadsfracties en ook portefeuillehouder wethouder Prakke reageerden woedend.

‘Achterkamertjes’, ‘het onderwerp kapen’ en ‘gebrek aan urgentiebesef’ waren de onmiddellijke reacties. Over de inhoud van het onderwerp was het nog helemaal niet gegaan, maar ik kon mij wel iets voorstellen bij de opwinding. Men had het gevoel buiten spel gezet te worden, monddood gemaakt te worden. Na een schorsing en intern spoedberaad stelde onze CDA-woordvoerder René van Wijk voor het onderwerp toch gewoon te behandelen. De bezwaren van de andere fracties en de wethouder waren te begrijpen en wij zijn ook niet van steen. Bovendien, het doel was juist samen met andere raadsfracties deze ingewikkelde puzzel te leggen. De VVD stemde in met ons voorstel het onderwerp toch te bespreken, terwijl Voor Baarn vooral geïrriteerd was over onze ‘draai’. Hoe dan ook, het vergt meer moed en wijsheid te erkennen dat je een verkeerde afslag hebt genomen, dan dat je willens en wetens de verkeerde route blijft volgen.


De motie die VVD, Voor Baarn en CDA hadden willen indienen moest nu omgezet worden in een amendement. De formulering van de motie bleek echter zó ingewikkeld, dat het niet lukte om deze nog tijdens de raadsvergadering om te zetten in een amendement. Uiteindelijk werd, met veel gemopper, besloten het bespreken van het raadsvoorstel ‘zonne- en windenergie’ uit te stellen tot de besluitraad van december. De essentie van ons amendement, gefaseerd maatregelen nemen, op geleide van haalbaarheid en draagvlak, zal ik in het volgende verslag verder toelichten.


Nee, het was niet fraai. Maar wat zeker een rol speelde in dit alles zijn de naderende verkiezingen. In het laatste half jaar in aanloop naar de verkiezingen neemt de profileringsdrang altijd toe, en zo ook de scherpte van de woorden. Verwijten als “niet serieus met het onderwerp bezig zijn” of “wij denken tenminste aan de toekomst van de kinderen” klinken weliswaar stoer, maar zijn wat mij betreft volstrekt ongepast. Álle raadsleden, of je het inhoudelijk met ze eens bent of niet, zijn serieus met hun raadswerk bezig, en uiteraard ook allemaal met de toekomst van onze kinderen.


Ons huiswerk voor de december-vergadering is duidelijk: ons niet alleen bezig houden met ons standpunt over zonne- en windenergie, dat hebben wij voor onszelf wel op een rijtje, maar ook met hoe wij dit over het voetlicht willen brengen en hoe wij tot een echt breed gedragen besluit kunnen komen. En als de decembermaand iedereen een klein beetje milder stemt, de gestrekte benen een klein beetje ingetrokken worden, dan zou dat moeten lukken.

Hartelijke groet,

Rik van Hardeveld留言


Recente blogs
Tags
bottom of page