top of page

Bomen

Verslag raadsvergadering

27 januari 2021


Motie

Een steeds weer terugkerend onderwerp in de Baarnse gemeenteraad is ‘bomen’. Niet het werkwoord, maar het zelfstandig naamwoord. In een ‘motie vreemd aan de agenda’ riepen BOP, Groen Links en PvdA in de raadsvergadering van 29 januari jl. het college op om: direct te stoppen met de eerder die week gestarte bomenkap, een bomenkappauze in te lassen voor vier weken en een gesprek aan te gaan met lokale deskundigen om kennis te nemen van hun inzichten. Klinkt logisch en sympathiek. Toch is het verstandig hier wat beter naar te kijken.


Het proces

In september 2020 is besloten 86 risicobomen te kappen. Dit is op verschillende manieren aangekondigd, o.a. op de gemeentelijke website en (bij herhaling) in de Baarnsche Courant. De informatie was voorzien van gedetailleerde lijsten en plattegronden met daarbij de reden van kap per boom. Bezwaarmakers zijn uitgenodigd op het gemeentehuis voor een gesprek en toelichting. Stichting Mooi Baarn en de ‘Vereniging voor Behoud Oude Bomen’ (VBOB) hebben schriftelijk hun zorgen bij het college geuit. Beide belangengroepen zijn uitgenodigd voor een gesprek met o.a. de wethouder, maar de VBOB weigerde dit. Stichting Mooi Baarn heeft z’n zorgen toegelicht, daarbij aangevend niet deskundig te zijn op het gebied van bomen, maar in de toekomst graag betrokken te willen worden bij het bomenbeleid. Aan hen is toegezegd dat van die betrokkenheid graag gebruik gemaakt wordt.

Wakker geschrokken?

Twee dagen nadat de kettingzagen begonnen kwamen genoemde partijen opeens met genoemde motie. Wakker geschrokken? Geschrokken van de ‘lokale deskundigen’, die de deskundigheid van de medewerkers van de gemeente betwisten? De strijd voor Baarns groen mag best met emotie gepaard gaan, maar het is wel belangrijk hierbij het hoofd koel te houden. Afspraken, vastgelegd in het Baarnse ‘Bomenbeleidsplan’ zijn nagekomen. Een half jaar eerder geïnformeerd worden, je stil houden, en dan zodra het kappen gestart is de boel stil willen zetten? Vragen om overleg tussen de gemeente en een partij (VBOB) die blijft zeggen helemaal geen overleg te willen? Een motie indienen, vlak voor de raadsvergadering, zonder steun bij andere fracties te zoeken of die fracties überhaupt te informeren? Is dat ‘wakker schrikken’, is dat een resultaat willen halen? Nee. Dat is slechts partijpolitieke profilering.

Nieuw Steunfractielid

Maarten van der Donk heeft afgelopen maanden op proef meegedraaid in onze fractie. Dat is tot ieders tevredenheid verlopen. Tijdens de raadsvergadering is Maarten nu officieel geïnstalleerd als steunfractielid. Nu hij de eed hiervoor heeft afgelegd kan en zal Maarten ook deelnemen aan de vergaderingen ‘Informatie in de Raad’ en ‘Debat in de Raad’. Een fijne versterking van onze ploeg.

Succes raadsrapporteurs

Ons CDA-raadslid René van Wijk is, samen met Christenunie-raadslid Roy Bruins, raadsrapporteur voor de gemeenschappelijke regeling RID, de Regionale ICT Dienstverlener, de organisatie die zorgt dat de aangesloten gemeenten hun digitale werk kunnen doen. Misschien geen ‘sexy’ onderwerp, maar wel erg belangrijk, en een onderwerp dat met erg veel geld gepaard gaan. René heeft samen met Roy een motie gemaakt, die oproept tot harmonisatie van werkwijze en gebruik van applicaties (programma’s) tussen gemeenten, om zo de samenwerking te verbeteren en de kosten te beperken. De motie werd unaniem aangenomen. Bovendien wordt deze motie komende weken in alle bij de RID aangesloten gemeenten ingediend. Een mooi succes.


Slachtoffers toeslagenaffaire

Laatste punt op de raadsagenda was een motie die de CDA fractie indiende met betrekking tot ondersteuning van Baarnse slachtoffers van de toeslagenaffaire. Gebleken is dat in ieder geval zeven Baarnse huishoudens gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. In de motie vroegen wij het college deze mensen te stimuleren zich bij de gemeente te melden en hen dan hulp te bieden in afwachting van compensatie die zij van het Rijk mogen verwachten. Inmiddels heeft het college de beschikking over de gegevens van deze mensen, zodat zij rechtstreeks door de gemeente benaderd kunnen worden. Of de gemeente hen ook rechtstreeks gaat benaderen, daarover moet het college nog een beslissing nemen, dus deze motie kan mooi als een steuntje in de rug dienen. Uiteindelijk stemden alle partijen in met de motie, op één na. De BOP kon niet instemmen, met als verklaring “juist omdat het zo makkelijk is om collectief berouw te tonen”. Welke (‘minder makkelijke’) ondersteuning de slachtoffers van de toeslagenaffaire dan van de BOP mag verwachten bleef onduidelijk.


Rik van Hardeveld
Comments


Recente blogs
Tags
bottom of page