top of page

‘Twijfelzucht, of rustige nuchterheid?’

Tijdens Debat in de Raad hebben wij, opnieuw, gepleit voor uitstel van een besluit over de gezamenlijke huisvesting van theater de Speeldoos en de bibliotheek. Het college had voorgesteld nu maar te beginnen met de ‘vernieuwbouw’ aan de Rembrandtlaan. Twijfelzucht, of een verstandige pas op de plaats? Binnen de fractie wij hier flinke discussies over gehad.

De nieuwbouw van theater De Speeldoos

Het hart zegt: de Brink is de beste plek. Het hoofd zegt: de financiering op de Rembrandtlaan is voor elkaar. Maar, is een keuze voor de Rembrandtlaan werkelijk de verstandigste keuze? Sinds afgelopen januari zijn er twee belangrijke nieuwe ontwikkelingen: 1. Er is een optie bij gekomen, Hoofdstraat 1/Nutsgebouw Burg.Penstraat 2. De wereld is intussen een beetje op z’n kop gezet door corona en alle gevolgen van dien.

Kiezen wij voor de Rembrandtlaan, dan kiezen wij voor een investering voor 20 jaar. Kiezen wij voor de Brink, dan kiezen wij voor een investering van 40 jaar. Kiezen wij voor de Rembrandtlaan, dan verspelen wij de mogelijkheid daar een woningbouwlocatie van te maken. Kiezen wij voor de Brink, dan hebben wij nog een financierings-gat te dichten. Kiezen wij voor de Rembrandtlaan, dan verspelen wij de kans op meer levendigheid in het centrum. Door velen wordt gezegd dat een cultuurhuis aan de Brink niet zorgt voor extra ingevulde winkelmeters. Dat is waar volgens mij. Maar ‘levendigheid’ is meer dan gevulde winkelruimtes. Levendigheid is dat er überhaupt mensen in het centrum zijn, mensen die elkaar daar ontmoeten, die gebruik maken van de horeca, die iets willen beleven in het centrum. Een doods centrum is wat ons betreft een schrikbeeld.

Cultuurhuis Baarn aan de Brink

Wat gaat er gebeuren ten gevolge van de corona-crisis? Ik vertrouw erop dat voor de corona zèlf wel een vaccin gevonden gaat worden. Maar, wat betekent één en ander economisch? De één voorspelt een catastrofale crisis, de ander zegt dat het allemaal kortdurend zal zijn en wel mee zal vallen. Daarbij is het de vraag of je tijdens zo’n crisis hard moet bezuinigen, of dat je juist dàn moet investeren. Minister Wiebes van Economische Zaken zegt het zo: “wij moeten ons niet uit de coronacrisis bezuinigen, wij moeten ons juist uit de crisis investeren”.

Hebben wij voldoende informatie en is de urgentie nu zo hoog dat wij onmiddellijk een keuze kunnen en moeten maken? Een keuze voor de komende veertig jaar! Nee, wij hebben niet voldoende informatie, en nee, die urgentie is niet zo hoog dat wij nu, in deze verwarrende tijd een keuze moeten forceren. Wij vinden het verstandig om met de vele onduidelijkheden die er nu zijn geen beslissing te nemen.

In de tussentijd, terwijl duidelijker zal worden hoe Baarn er komende jaren financieel voor zal staan, kan de financiële onderbouwing voor het Hoofdstraat-scenario verder uitgewerkt worden. Maar niet tegen iedere prijs. Het moet betaalbaar zijn, een OZB-verhoging is voor ons bijvoorbeeld uit den boze. Wij doen wat heel veel Baarnaars willen: alles uit de kast halen om te proberen de Speeldoos en de Biep in het centrum te krijgen. Diegenen die een ander mening zijn toegedaan dan wij, zullen ons standpunt niet ‘rustig en nuchter’ vinden, maar ‘twijfelzucht’. Met de woorden van de Franse filosoof René Descartes in mijn achterhoofd kan ik daar goed mee leven: “twijfel is het begin van wijsheid”.

Rik van Hardeveld, raadslid/fractievoorzitter

Recente blogs
Tags
bottom of page