top of page

Hoog Wolde, wonen of werken?

Hoog Wolde: werken of wonen?

Aan de Gerrit van der Veenlaan, op het terrein van de voormalige villa Hoog Wolde (alleen het toegangshek herinnert nog aan de vroegere villa), staan enkele moderne kantoorpaviljoens. Smaken verschillen, maar ik vind deze postmoderne architectuur, met zachte vormen en bijzondere kleuren mooi en passend binnen de omgeving. In deze kantoorpanden was afgelopen jaren o.a. Universal International Music b.v. gevestigd. Een groot deel van de kantoren staat al geruime tijd leeg. Eigenaar Vastint, de vastgoed-tak van Ikea, heeft weinig fiducie in de verhuur-baarheid van de panden, wil dat de gebouwen gesloopt worden en wil dat hier het woonwijkje ‘Baarn Centraal’ gebouwd wordt. Lege kantoormeters verruilen voor woningbouw. Goed idee toch, zou je denken? Toch ligt het wat onze fractie betreft een beetje zwaar op de maag.

Het gaat hier over één van de mooiste stukjes Baarn. Het gaat hier om een buurt met de aanduiding ‘beschermd dorpsgezicht’. Het gaat hier om een gebouw uit 1993, slechts 23 jaar oud dus. Zowel uit oogpunt van esthetiek als uit oogpunt van duurzaamheid betreuren wij de plannen voor sloop van dit gebouw. Volgens de eigenaar is het pand nauwelijks te verhuren en is herbestemming (denk aan wonen, een hotel of een luxe zorgvoorziening) echt niet mogelijk. Wij vragen ons af of dit werkelijk goed onderzocht is, of er niet gewoon naar een zo hoog mogelijke opbrengst geredeneerd wordt. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat wij dringend behoefte hebben aan extra woningen in Baarn. Daar zullen wij wat voor over moeten hebben. De keuze tussen een zeer langdurig leegstaand kantoorpand en woningen lijkt simpel. Ook al geven we hier een werkplek op met een ideale ligging, goed bereikbaar, pal naast het station, toch zal ook de CDA fractie instemmen met het verruilen van ongebruikte kantoormeters voor woningen.

Maar, wij zullen hier wel voorwaarden aan stellen. Op deze plek mag, nee moet, een bepaalde kwaliteit verlangd worden. Geen ‘dertien-in-een-dozijn-quasi-jaren-30’ nieuwbouwwijkje, maar mooie architectuur en een goede ruimtelijke kwaliteit. Hoe sympathiek het ook lijkt om ook hier een flinke hoeveelheid sociale woningbouw neer te zetten, ik vraag mij af of je met huizen die niet meer dan € 220.000,- mogen opbrengen (en dus minder dan twee ton mogen kosten) de beoogde kwaliteit kan realiseren. Je kan nu eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Wij willen beslist voorkomen dat, net als bij de Kooijhoek en de Nieuw Baarnstraat, hier een groot terrein veel te lang braak blijft liggen. Daarom hebben wij de wethouder gevraagd bindende afspraken te maken met de ontwikkelaar over de maximale tijd tussen sloop van de huidige panden en start van de nieuwbouw. Die toezegging heeft hij gedaan. Hoe graag wij ook meer woningbouw in Baarn gerealiseerd zien, wij zullen niet in onze gretigheid alle ontwikkelingen kritiekloos toejuichen. De kwaliteit van de ontwikkelingen in dit mooie stuk Baarn houden wij positief maar scherp in de gaten.

Recente blogs
Tags
bottom of page