top of page

Staatssecretaris Raymond Knops: “je woont niet op een eiland”


vlnr: Rik van Hardeveld (CDA Baarn), Frans Hagens (CDA Eemnes), Staatssecretaris Raymond Knops, Peter Lucas (CDA Soest), Christiaan Buis (CDA Bunschoten)

Afgelopen maandagavond discussieerden de lijsttrekkers van CDA Soest, -Bunschoten, -Eemnes en -Baarn met Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse zaken over twee thema’s: 'gemeentelijke fusies' en ‘minder regels, meer burgerparticipatie’. Of fusies plaatsvinden heeft vooral te maken met de ambities van de Commissaris van de Koning van de provincie. In Noord Holland wil men Laren, Blaricum en Huizen samenvoegen. In onze provincie wordt pas op de plaats gehouden, aldus het coalitieakkoord van de Staten van Utrecht.

Volgend jaar zit daar een andere groep mensen en het is maar de vraag of dat beleid wordt voortgezet. Alle kans dat de rijksoverheid duidelijke richtlijnen hiervoor gaat geven. Staatssecretaris Knops was niet met een dictaat uit Den Haag naar Baarn gekomen. Hij wilde vooral luisteren. Een kleine enquête onder de aanwezigen gaf aan dat de bereidheid tot schaalvergroting groeiende is. Eemnes zoekt contact met Baarn. Bunschoten wil zelfstandig blijven maar voelt Amersfoort dichterbij komen. Het is een goede zaak om nu al de discussie hierover aan te gaan en niet af te wachten tot er een ander beleid op de gemeenten afkomt.

Voor lokale overheden is de rol weggelegd om de regelruk te verlagen en burgerparticipatie het stimuleren. Dit raakt vooral thema’s als zorg, wonen en ruimtelijke ordening. Het wordt steeds belangrijker om in een vroeg stadium inwoners en andere doelgroepen te betrekken bij de projecten, om mee te denken bij de planvoorbereidingen en de uitvoering van de plannen. Naast deze zaken gaf de heer Knops een inkijkje in de agenda van een staatssecretaris en de grote verscheidenheid van zaken die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De regio Eemland was deze avond goed vertegenwoordigd en daarmee blijkt weer eens te meer dat een landelijke partij voordelen biedt, want de lijntjes met de buurgemeenten zijn kort.

Een kleine fotoimpressie van de avond:

Staatssecretatris Raymond Knops in Baarn

Mariska de Koning en Staatssecretaris Raymond Knops

Rik van Hardeveld en Raymond Knops

Mariska de Koning en Raymond Knops

Informatie avond met CDA-lijsttrekkers en Staatsecretaris Raymond Knops

Recente blogs
Tags
bottom of page