top of page

Gemeenteraadsverkiezingen: op wie moet ik stemmen?


De verkiezingstijd in Baarn is een hectische tijd. Een tijd waarin raadsleden en partijen over elkaar heen buitelen om de sympathie van de kiezer te winnen. Waarin over en weer harde woorden klinken: nieuw te bouwen panden worden in de raad ‘gedrochten’ genoemd of bestempeld als ‘gesublimeerde aanranding’. En dan de criminaliteit in Baarn: die lijkt ernstige vormen te hebben aangenomen. Niemand lijkt er wat aan te doen. Grote foto’s en lange artikelen staan in de lokale krant, over een rapport met betrekking tot drugsgebruik en overlast. Zelfs de landelijke pers wordt met de uitkomsten van dit rapport gehaald. Kortom: de focus ligt op de verschillen, op wat er allemaal mis is. Kennelijk is de gedachte dat als je je maar sterk genoeg in tegenstellingen uitdrukt, je de kiezer voor je wint. Zichtbaarheid is alles. Het blijkt lastig om niet meegetrokken te worden in dit strijdgewoel. Het is een hele opgave om je niet door al die emotionele woorden, die angst, boosheid en verontwaardiging oproepen, te laten meeslepen.

Nuchtere politiek

Zelfs voor CDA Baarn, de partij die hecht aan waarden, tradities, een eerlijke economie, aan zorg voor elkaar. Want emoties roepen nu eenmaal emoties op. Toch blijft CDA Baarn vasthouden aan wat ze als haar kerntaak beschouwt: uitvoering geven aan haar verantwoordelijke rol als vertegenwoordiger van de inwoners van Baarn. In die rol is het zaak om nuchter te blijven, om de feiten in ogenschouw te nemen, om evenwichtige beslissingen te nemen. Om empathisch te blijven, maar emoties niet de overhand te laten krijgen.

Kies je op 21 maart voor CDA Baarn dan kies je voor een partij die de afgelopen vier jaar aantoonbare resultaten heeft behaald, een stabiele partij met ervaring, die kalm en standvastig op haar doel afstevent en daarbij niet bang is om haar koers soms wat bij te stellen, die bewezen heeft goed te kunnen samenwerken met de andere lokale partijen en die hart heeft voor álle inwoners van Baarn. Die werkt aan een Baarn om door te geven!

Want wat zijn de feiten eigenlijk volgens CDA Baarn?

Volgens het CDA is Baarn een prachtig dorp, waarin heel veel Baarnaars genieten van het groen, van de goede voorzieningen, van de prachtige, oude panden met hun rijke verleden. Een dorp met veel actieve, betrokken inwoners, die zich inzetten voor hun woonomgeving, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, jongerenwerk en mantelzorg. Een bedrijvig dorp ook, met enthousiaste ondernemers. Kortom, een dorp dat leeft.

Maar CDA Baarn sluit niet de ogen voor de minder mooie kanten: Baarn is ook een dorp waar inbraken plaatsvinden, waar er sprake is van hangjongeren, van drugsoverlast, van zwerfvuil, van hondenpoep. Een dorp waar de begaanbaarheid van de stoepen voor ouderen, gehandicapten en ouders met kinderwagens vaak te wensen overlaat. Waar zichtbare en verborgen armoede heerst. Waar mensen eenzaam zijn.

CDA Baarn stelt zich als taak om al het goede wat Baarn te bieden heeft te behouden, te beheren, te verbeteren en voor volgende generaties veilig te stellen. CDA Baarn stelt zich ook tot taak om alles wat de leefbaarheid van Baarn bedreigt en aantast, te controleren, aan banden te leggen en te bestrijden.

Gewoon, op een nuchtere manier.

Wat heeft CDA Baarn al bereikt?

De afgelopen jaren heeft CDA Baarn al veel weten te bereiken dankzij de inzet van leden en vrijwilligers, en dankzij landelijke en regionale contacten. Door jarenlange ervaring bestaat het diepe besef dat openstaan voor samenwerking een belangrijke voorwaarde voor doelmatigheid is. Baarn is geen eiland! CDA Baarn zoekt de samenwerking met andere gemeenten, als daarmee de positie van Baarn wordt versterkt en het praktische en financiële voordelen heeft. Ook samenwerking met andere lokale partijen schuwt CDA Baarn niet, als doelen gemeenschappelijk blijken.

Voor de komende jaren ziet de partij zich gesteld voor grote uitdagingen. Veel alleenstaanden en jonge gezinnen zoeken een betaalbaar huis. Veel ouderen willen kleiner wonen of hun huis aanpassen aan hun leefsituatie. Voor hen is het soms onmogelijk een extra hypotheek op het huis te krijgen. CDA Baarn heeft het initiatief tot de ‘blijverslening’ genomen, een voorziening die voor deze mensen financiële perspectieven biedt. Vier jaar geleden meende het CDA dat het niet verstandig was om te bouwen op de Noordschil. Maar technische ontwikkelingen volgen zich in snel tempo op. Naar voorbeeld van andere gemeenten, waar gebruik is gemaakt van voortschrijdende ontwikkelingen, o.a. op het gebied van geluidsisolatie en fijnstofreducering, wil CDA Baarn de mogelijkheden grondig onderzoeken.

Stem op 21 maart CDA Baarn voor een Baarn om door te geven.

Verkiezingsprogramma CDA Baarn gemeenteraadsverkiezingen

Recente blogs
Tags
bottom of page