top of page

Het bestuur van CDA Baarn

Nog anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om even stil te staan bij onze kandidaten en het bestuur die zich hard maken voor CDA Baarn.

Bestuur CDA Baarn

Als eerste stellen we het bestuur aan jullie voor (v.l.n.r.)

  • Jan Baerends (penningmeester)

  • Gerrie Overweel (administratie)

  • Bas van den Boom (voorzitter)

  • Paul Bosch van Drakestein (bestuurslid)

  • Jos Franck (secretaris)


Jan Baerends - Penningmeester CDA Baarn en nummer 19 op de lijst

Voor mij staat het CDA in essentie voor drie dingen. Als eerste je hebt zelf de verantwoordelijkheid om jouw bijdrage te leveren aan de maatschappij door jouw talenten te benutten. Ten tweede zorg je altijd voor je medemens die het minder goed kan. En als derde. Wij laten de wereld goed achter voor onze kinderen en kleinkinderen.

Het is juist in deze tijd van vervlakking en hebzucht belangrijk dat de christelijke waarden en normen een stem krijgen in de politiek.

Motto: “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” (Fries gezegde: as it net kin sa't it moat dan moat it mar sa’t kin)

Gerrie Overweel - Administratie CDA Baarn en nummer 16 op de lijst

Er zijn zoveel mooie plekken in Baarn, maar ook ik heb een favoriet. Het fietspad langs de Eem. Dat combineert water en een vorstelijke uitzicht over Baarn en de polder. Ik woon hier dan ook maar wat graag. Al sinds 1976.

​Politiek is niet altijd even makkelijk. Maar juist als het moeilijker wordt moeten er bestuurders en volksvertegenwoordigers opstaan die verantwoordelijkheid op zich durven nemen. Het CDA Baarn loopt daar nooit voor weg. Je stem laten horen, dat is wat mij betreft ieders verantwoordelijkheid.

Motto: “Wie niets doet kan ook geen fouten maken.”

Bas van den Boom - Voorzitter CDA Baarn en nummer 13 op de lijst

Geboren Amsterdammer. Links of rechtsom wil ik dat mensen begrijpen waar de verschillende politieke stromingen voorstaan. Dat ‘uitleggen’ dat komt natuurlijk door mijn opleiding aan de pedagogische academie en het werk dat ik tot mijn pensionering met veel vreugde gedaan heb op de Gaspard de Coligny (basisschool).

Het CDA staat wat mij betreft voor verantwoordelijkheid durven nemen. En met weloverwogen keuzes invulling geven aan een pluriforme samenleving. Daar is rentmeesterschap een belangrijke pijler onder.

Motto: “Alles is politiek. Politiek is niet alles.”

Paul Bosch van Drakestein - Bestuurslid CDA Baarn en nummer 15 op de lijst

Er komt een moment in je leven dat je wilt bijdragen aan de politieke besluitvorming. Dat moment kwam er ook voor mij. Uiteraard komen dan onderwerpen op tafel waar ik mij het meest bij betrokken voel. Het is dus niet verwonderlijk dat ik mij in CDA Baarn veel richt op fiscale zaken. Dat zit in de aard van het beestje.

Maar mijn verbinding met de partij zit dieper dan dat. Ik geloof dat religie een inspiratiebron kan zijn in de politiek. Het geloof brengt zeker bij het CDA de nuance in standpunten. Dat geldt zeker als je dat vergelijkt met andere partijen in de regionale maar ook nationale politiek.

Motto: “Samenleving, dat werkt alleen als je het letterlijk neemt.” Loesje

Jos Franck - Secretaris CDA Baarn en nummer 14 op de lijst

Ik vervul het politieke ambt in de spotlights zodra mijn achterban dat wenst. In de tussentijd ben ik wat meer achter de schermen actief voor CDA Baarn. Dat doe ik zo 1,5 dag per maand met als persoonlijke interesse ruimtelijke ordening, mobiliteit en groenvoorziening.

​Het CDA landelijk en dus ook in Baarn aantrekkelijke volkspartij in het midden. Kijk naar de geschiedenis van onze democratie. Het CDA speelt daarin historisch (bijna) altijd een belangrijke rol. Mede daarom is Nederland tot een succesland geworden.

Motto: “Met elkaar ben je gelukkiger en bereik je meer.”

Recente blogs
Tags
bottom of page