top of page

Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) komt naar Baarn


Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) komt naar Baarn

Foto: cda.nl

CDA Baarn organiseert: Informatie- en discussieavond met Staatssecretaris Raymond Knops

Op maandagavond 19 maart organiseert CDA Baarn in restaurant Greenfields in Baarn een informatie- en discussieavond met Raymond Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en regionale CDA-afdelingen Bunschoten, Eemnes en Soest. De toegang is gratis en aanmelden kan via info@cdabaarn.nl

Deze avond staat in het teken van twee belangrijke thema’s: ‘Niet samenvoegen, maar samenwerken’: de voor- en nadelen van gemeentelijke fusies en ambtelijke samenwerking. Veel kleinere gemeenten willen zelfstandig blijven en geven de voorkeur aan regionale samenwerking. Uit onderzoek blijkt dat gemeentelijke fusies maar ook ambtelijke samenwerking vaak geen geldbesparing opleveren en niet per definitie bijdragen aan een betere kwaliteit dienstverlening. In het regeerakkoord stelt het kabinet gemeentelijke herindeling te ondersteunen: “Blauwdrukken van bovenaf werken hiervoor niet, maar het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal resultaat op.” ‘Minder regels, meer burgerparticipatie’: de mogelijkheid en wenselijkheid om regeldruk voor burgers te verlagen en meer ruimte te geven aan burgerinitiatieven. Wat is de rol van lokale overheden bij het verlagen van de regelruk en het stimuleren van burgerparticipatie? Dit raakt aan thema’s als zorg, wonen, duurzame energieopwekking. Het wordt steeds belangrijker om in een vroeg stadium inwoners en andere doelgroepen te betrekken bij de projecten, om mee te denken bij de planvoorbereidingen en de uitvoering van de plannen. Ook bij signalering van problemen en het meewerken aan mogelijke oplossing is hun inbreng van belang. Volgens het regeerakkoord wil het kabinet ruimte bieden aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving: “In overleg met gemeenten willen wij daarom via een right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving.”

De lijsttrekkers zullen hun ideeën, initiatieven en plannen voor de komende vier jaar delen en Staatssecretaris Raymond Knops licht het kabinetsstandpunt toe. Tot slot is er nog een vraag en antwoord met Raymond Knops en het publiek over andere thema’s zoals de ontwikkeling van Paleis Soestdijk, bescherming van Nederlandse tradities.

AANMELDEN Dit event is voor iedereen (gratis) toegankelijk. In verband met de voorbereidingen horen we graag of we op je komst mogen rekenen.

CDA Baarn Direct Aanmelden Button

PROGRAMMA

Inloop: 19:45 uur

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42, 3741 GS Baarn (parkeergelegenheid achter het restaurant)


20:00 uur

Welkom door avondvoorzitters

20:05 – 20:35 uur

Delnemers van de regionale CDA-afdelingen Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest bij de komende gemeenteraads- verkiezingen zullen aangeven:

  • Wat binnen hun gemeenten speelt; welke initiatieven hebben deze gemeenten al genomen en wat zijn de ervaringen?

  • Wat zouden zij de komende vier jaren binnen hun gemeenten willen bereiken. Deelnemers CDA-afdelingen

  • CDA Baarn - Rik van Hardeveld, fractievoorzitter en lijsttrekker

  • CDA Eemnes - Frans Hagens, fractievoorzitter

  • CDA Bunschoten - Christiaan Buis, nummer 2 op de lijst

  • CDA Soest - Peter Lucas, fractievoorzitter en lijsttrekker

20:35 -21:35 uur

Raymond Knops vertelt over de eerste maanden van het Kabinet, zijn rol als Staatssecretaris, en anekdotes van de eerste maanden. Daarna volgt een vraaggesprek tussen Raymond Knops en de kandidaten van de CDA-afdelingen over de hoofdthema's van de avond.

21:35-21-55 uur

Vraag en antwoord met Raymond Knops en het publiek over andere thema’s zoals de ontwikkeling van Paleis Soestdijk, bescherming van Nederlandse tradities.

21:55 – 22.00 uur

Afronding en samenvatting van punten die zijn besproken.

Recente blogs
Tags
bottom of page