top of page

Baarn MKB vriendelijkste gemeente?


CDA Baarn wil MKB vriendelijkste gemeente worden

Vandaag heeft onze fractievoorzitter en lijsttrekker Rik van Hardeveld schriftelijke vragen aan het college gesteld over de MKB-toest en peiling ‘MKB-vriendelijkste gemeente. Hij pleit daarin antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het feit dat de regering voornemens is een MKB-toets in te voeren, met als doel dat wet- en regelgeving beter uitvoerbaar zijn voor kleine en middelgrote bedrijven? (zie regeerakkoord 2017-2021, § 2.4)

  2. Is het college bereid in Baarn een lokale MKB-toets in Baarn in te stellen, zodat voorgenomen nieuwe regelgeving van de gemeente ook altijd eerst wordt getoetst op administratieve gevolgen voor de bedrijven?

  3. Is het college bekend met de peilingen ‘MKB-vriendelijkste gemeente’?

  4. Welke plek heeft de gemeente in 2016 behaald bij de verkiezingen van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland?

  5. Is het college bereid onze gemeente aan te melden voor de volgende peiling ‘MKB-vriendelijkste gemeente’?

Toelichting

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de drijvende kracht achter de economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten zij gefaciliteerd worden en niet gehinderd worden door onduidelijke of overbodige regels en eisen.Met een systeem dat voorgenomen regels toetst op administratieve gevolgen voor kleine en middelgrote bedrijven kan veel onnodige rompslomp worden voorkomen. Met minder regels houdt de ondernemer meer tijd over voor de toekomst van het bedrijf.

Door deelname aan de peiling in het kader van ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland wordt duidelijk hoe Baarnse ondernemers tegen onze gemeente aankijken. Daarmee beschikt de gemeente over informatie om heel gericht het ondernemersklimaat in Baarn te verbeteren. Bovendien worden de resultaten van onze gemeente vergeleken met die van andere deelnemende gemeenten met een vergelijkbaar profiel. MKB Nederland voegt daar aanbevelingen aan toe.


Recente blogs
Tags
bottom of page