top of page

De Noordschil: laten we kijken of het kan


Wonen op de Noorschil

Bron foto: Tromppartners

Wij wonen met z’n allen met veel genoegen in Baarn. Dat gold ook voor onze vorige generaties. Het zou fantastisch zijn als onze kinderen en kleinkinderen, als zij dat willen, ook in Baarn zouden kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken zal gebouwd moeten worden. Bouwen we niet, dan zullen onze kinderen niet in Baarn kunnen wonen, dan kunnen ze af en toe nog op bezoek komen, in wat steeds meer een soort reservaat voor ouderen en rijken wordt.

Natuurlijk willen wij met z’n allen dat ook onze kinderen hier in gezondheid kunnen leven. Om die reden zal steeds bekeken moeten worden hoe wij daar de beste randvoorwaarden voor kunnen scheppen. Fijnstof is niet een probleem dat exclusief geldt voor de Noordschil. De concentraties op de Noordschil zijn vergelijkbaar met die van de rest van Baarn, sterker nog, met het grootste deel van Nederland. De ongerustheid op dit punt is dus een tikkeltje selectief. De luchtkwaliteit op de Noordschil voldoet aan de wettelijke normen. Door de technologische ontwikkelingen zal dat komende jaren beter worden. De luchtkwaliteit is voor ons dus geen reden niet op de Noordschil te bouwen. Geluid is een punt waar wij wél wat aan kunnen en moeten doen. Daar zal in de verdere planvorming flink aandacht aan geschonken moeten worden.

Willen wij dat onze kinderen ook in Baarn kunnen wonen, vanzelfsprekend in goede gezondheid, dan moeten wij de planvorming verder door laten gaan, met daarbij royaal aandacht voor de geluids- en gezondheidsaspecten. Zeggen wij nu ‘nee’ tegen verdere planvorming, dan wordt Baarn vanzelf een krimpgemeente, met alle gevolgen van dien.

Recente blogs
Tags
bottom of page