top of page
De-Brink-in-Baarn-winkelen-en-terras-2_e

Raadslid & Nr 1. van de kieslijst en kandidaat wethouder

Rik van Hardeveld

Even voorstellen

AAN DE SLAG

Wie is Rik? 

Geboren en getogen in Baarn. Getrouwd met Liesbeth, twee kinderen, die beiden niet meer thuis wonen (maar gelukkig nog wel graag en vaak thuiskomen). Al m’n hele leven werkzaam in de zorg. Na lang in de geestelijke gezondheidszorg te hebben gewerkt, ben ik alweer ruim tien jaar werkzaam in de ouderenzorg en geef ik als directeur leiding aan een aantal verzorgings- en verpleeghuizen. Naast mijn (psychiatrisch-)verpleegkundige opleiding heb ik op latere leeftijd bestuurskunde gestudeerd. 
In mijn vrije tijd mag ik graag een potje tennissen, ik lees graag en ik ben graag buiten.

 

Wat is je achtergrond? 

Ik kom uit een fijn gezin. Politiek was altijd aanwezig bij ons aan de eettafel. Mijn vader was zo’n twintig jaar achtereenvolgens raadslid en wethouder in Baarn. In tegenstelling tot bij mijn broers en mijn zus is die vonk op mij wel overgeslagen. Heel bewust heb ik dat ‘onderdrukt’ tot onze kinderen ouder waren en ik uitgestudeerd was, thuis had ik namelijk goed gezien hoe tijdrovend het is om raadslid te zijn. 

 

Waarom CDA?

Niet de markt of de overheid staan voorop, maar de samenleving. Overheid en markt zijn dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom. Dat herken ik goed bij het CDA. Mij wordt wel eens gevraagd: “ben jij het dan altijd eens met het CDA?”. Nee, natuurlijk niet, maar het is gemiddeld genomen wel de partij waar ik het het minst mee oneens ben. 
Ik maak liever deel uit van een lokale afdeling van een landelijke partij, dan van een strikt lokale partij. Via het CDA worden gemakkelijk contacten gelegd met (partijgenoten in) omliggende gemeenten en met andere bestuurslagen, zoals Provincie en Rijksoverheid.

 

Wat is je drijfveer?

Baarn zo goed mogelijk overdragen aan onze kinderen en de daarop volgende generaties, daar gaat het om.

 

Wat is jouw favoriete plek in onze gemeente?
Groen, gezellige wijken, villa’s, bos, hei, polder, Eem, centrum, het is moeilijk kiezen. Maar als ik op de Brink ben, de Pauluskerk, het gemeentehuis en het begin van de Laanstraat zie, dan voel ik mij thuis.

 

Waar ben je trots op de afgelopen periode?

Als je in Baarn de term ‘rotte kies’ noemt, dan wordt al snel naar mij gewezen. Niet vanwege de staat van mijn gebit gelukkig, maar als synoniem dat ik gebruik voor verpauperde panden. Ik heb het onderwerp ‘aanpak welstandsexcessen’ (de officiële benaming voor rotte kiezen) blijvend op de agenda gezet. De aanpak van rotte kiezen vergt eigenschappen die typisch voor CDA Baarn zijn: actief (niet mopperen, maar actie ondernemen), nuchter (warm hart, koel hoofd, rechte rug) en verantwoordelijk (verantwoordelijkheid nemen en dit ook van anderen vragen).

Ben je ook beschikbaar als wethouder? 

Als het CDA voldoende stemmen heeft en we in aanmerking komen om deel te nemen aan het volgende college dan zou ik het een eer vinden om wethouder te worden. Je ziet steeds vaker dat er wethouders van buiten komen. Vaak prima bestuurders maar een wethouder uit de eigen gemeente weet toch beter wat er speelt. Mocht het anders lopen dan zet ik mij ook de komende 4 jaar van harte in voor Baarn vanuit de gemeenteraad. 

Rik portret_edited.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

62 jaar, getrouwd, twee volwassen kinderen, geboren en getogen in Baarn, woont in de wijk Transvaal, directeur wonen met zorg bij Amaris Zorggroep 
 

Motto

'Verhef niet je stem, verbeter je argument' (Desmond Tutu)

bottom of page