top of page

Overige kandidaten

Wij staan voor u klaar

Jaap Jonkers
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon

Jaap Jonkers Nr 5

Zakelijk; alpinist; armoedebestrijder; man in verwachting; militair.

“Het lijkt altijd onmogelijk, tot het is gedaan.”

 

Als managing consultant houd ik mij bij Hays beroepsmatig bezig met recruitment en economische empowerment. Maar dan net even anders. Want ik geloof in de verscheidenheid van al het aanwezige talent. Ongeachte in welk nest je geboren wordt.

Mijn zakelijke vaardigheden zet ik dan ook in voor ideale doelstellingen bij DEAL. Zo wil ik mijn bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van kansarmen, het opkomen voor klimaatdoelstellingen en het tegengaan van polarisatie.

Daarnaast ben ik ongeveer 20 uur per week actief voor het CDA Baarn. Daar combineer ik mijn gedrevenheid aan mijn vakinhoudelijke kennis. Ik houd mij daarom bezig met de economie van Baarn, banen en werk.

Johan Laseur
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
Johan Laseur

Johan Laseur Nr 6

Trombonist; schade-behandelaar; getrouwd; 3 kinderen; C. Van het CDA.

“Elk nadeel heb ze voordeel.”

 

Ik woon al sinds 1970 in Baarn. Mijn drie kinderen hebben daar hun onderwijs, vriendjes en vriendinnetjes, sport, muziekles. Logischerwijs raak je dan betrokken bij het reilen en zeilen in de gemeente. Je hebt een direct belang.

Waarom het CDA? In deze tijd van leeglopende kerken en opkomend populisme is het belangrijk dat de C van Christelijk in de politiek vertegenwoordigd blijft.

 

Gerard den Hertog Nr 7

Beter Bed; MEAO; gehuwd; steunfractielid; rechtvaardig; De Brink.

“Een sterke economie met sociale cohesie.”

 

Welbeschouwd heb ik altijd interesse gehad in de politiek. Ik denk graag mee over de standpunten die wij moeten in nemen. Zo hoop ik mee te kunnen werken aan ‘een brokje’ rechtvaardigheid en barmhartigheid in de samenleving.

Wat mij betreft moeten daarbij onze economie, de sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en woningbouw in balans zijn. De rechtvaardigheid en duurzaamheid zijn enkel mogelijk met een goed draaiende economie. Dat geldt ook voor de woningbouw.

Marc van Ravels
 • Black LinkedIn Icon
André den Bak

Marc van Ravels Nr 8

Jurist & Consultant; gescheiden; 1 zoon; dankbaar; Paleis Soestdijk.

“Neem je verantwoordelijkheid.”

 

Sinds 1999 ben ik woonachtig in Baarn. Ik heb veel wind mee gehad in mijn leven en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om de samenleving iets terug te geven. 

Daarbij is de stem van het CDA, over het belang van waarden en barmhartigheid in de huidige samenleving van hebzucht en onverschilligheid een ander, aangenaam geluid. Dat voelt eigen.

Wat echt beter moet in Baarn? Paleis Soestdijk is zo’n waardevolle en symbolische plek. Niet alleen in Baarn, maar ver daarbuiten. Die is nu verkwanseld door de nationale politiek. Hopelijk kunnen wij de schadelijke bouwplannen nog terugdraaien. 
 

André den Bak Nr 9

50 jaar werk- en levenservaring, gepensioneerd, 5 kinderen, geestelijk verzorger 

 

“Krijg vertrouwen door vertrouwenswekkend te zijn.”

Sinds 1997 woonachtig in Baarn. Kwam in aanraking met de politiek toen hij zijn zoon wilde steunen toen deze zich kandaat stelde voor het Europees parlement en later Tweede Kamer. Zijn harmonie en levenslust worden regelmatig gevoed bij het Apostolisch genootschap aan de Koningsweg in Baarn

André den Bak

Dick van Veen Nr 10

TU; Stedenbouw; Christelijke waarden; 4 kinderen; getrouwd; net in Baarn komen wonen.

“Vormgeven vanuit christelijke waarden.”

 

In mij brandt het verlangen om vanuit onze christelijke waarden de samenleving vorm te geven. Dat doe ik beroepsmatig als stedenbouwkundige en in de lokale politiek bij de fractie van het CDA Baarn.

Hans Dijkstra

Hans Dijksta Nr 11

De Nederlandse Bank; Informatiemanager; liefst thuis; getrouwd met Ada; bijdrage leveren.

“Succes heeft vele vaders.”

Ik woon nu 10 jaar in Baarn. En met heel veel plezier in Baarn mag ik wel zeggen. Dan is het wat mij betreft ook logisch dat je daar een bijdrage aan levert.

Mijn hele familie stemt CDA. Dus het gedachtegoed van onze brede volkspartij ging er met de paplepel in. Toch ben ik meer een man van de inhoud. Ik ben niet zozeer dogmatisch maar vind plezier in het vinden van creatieve oplossingen die echt werken. Dat heb ik in mijn werk, maar zeker ook in min politieke rol.

Jan de Vlieger

Jan de Vlieger Nr 12

3 zonen; 3 kleinkinderen; in Baarn vanaf 1971; Pensionado; Accountant.

“U draait, u bent niet eerlijk.”

Mijn ouders (ARP, later CDA-stemmers) hebben mij geleerd om niet alleen hard te werken, maar ook sociaal bezig te zijn. Daarom ben ik nog altijd als bestuurlijk actief, ook na mijn pensionering. Dienend kunnen zijn voor mijn naasten, dat is voor iedereen belangrijk.

In de ARP was ik penningmeester, dat was logisch gezien mijn achtergrond. Op dit moment ben ik betrokken bij de belangenbehartiging. ‘de Leuning’ en ‘Seniorenbus’. Ik help met de papieren rompslomp van de sociaal zwakkeren.

Bas van den Boom
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon

Bas van den Boom Nr 13

Pensioen; Getrouwd: 3 kinderen; 5 kleinkinderen; Pedagoog; in Baarn sinds 1975.

“Alles is politiek. Politiek is niet alles.”

 

Geboren Amsterdammer. Links of rechtsom wil ik dat mensen begrijpen waar de verschillende politieke stromingen voorstaan. Dat ‘uitleggen’ dat komt natuurlijk door mijn opleiding aan de pedagogische academie en het werk dat ik tot mijn pensionering met veel vreugde gedaan heb op de Gaspard de Coligny (basisschool).

Het CDA staat wat mij betreft voor verantwoordelijkheid durven nemen. En met weloverwogen keuzes invulling geven aan een pluriforme samenleving. Daar is  rentmeesterschap een belangrijke pijler onder.

Jos Franck

Jos Franck Nr 14
INSEAD; TU Delft; voormalig directeur International; vader van 3; opa voor 5.

“Met elkaar ben je gelukkiger en bereik je meer.”

Ik vervul het politieke ambt in de spotlights zodra mijn achterban dat wenst. In de tussentijd ben ik wat meer achter de schermen actief voor CDA Baarn. Dat doe ik zo 1,5 dag per maand met als persoonlijke interesse ruimtelijke ordening, mobiliteit en groenvoorziening.

Het CDA landelijk en dus ook in Baarn aantrekkelijke volkspartij in het midden. Kijk naar de geschiedenis van onze democratie. Het CDA speelt daarin historisch (bijna) altijd een belangrijke rol. Mede daarom is Nederland tot een succesland geworden.

Jos Franck

Paul Bosch van Drakestein Nr 15

Betrokken; Bedrijfsfiscalist Accenture; mr.; Getrouwd; 2 dochters; Nonnenland.

“Samenleving, dat werkt alleen als je het letterlijk neemt.” Loesje

Er komt een moment in je leven dat je wilt bijdragen aan de politieke besluitvorming. Dat moment kwam er ook voor mij. Uiteraard komen dan onderwerpen op tafel waar ik mij het meest bij betrokken voel. Het is dus niet verwonderlijk dat ik mij in CDA Baarn veel richt op fiscale zaken. Dat zit in de aard van het beestje.

Maar mijn verbinding met de partij zit dieper dan dat. Ik geloof dat religie een inspiratiebron kan zijn in de politiek. Het geloof brengt zeker bij het CDA de nuance in standpunten. Dat geldt zeker als je dat vergelijkt met andere partijen in de regionale maar ook nationale politiek.

Gerrie Overweel
Gerrie Overweel
18. Hans Last.jpg
Jan Baerends
 • Black Twitter Icon

Gerrie Overweel Nr 16

Onderwijzer; positief; vrijwillig; ouderenwerk.

“Wie niets doet kan ook geen fouten maken.”

Er zijn zoveel mooie plekken in Baarn, maar ook ik heb een favoriet. Het fietspad langs de Eem. Dat combineert water en een vorstelijke uitzicht over Baarn en de polder. Ik woon hier dan ook maar wat graag. Al sinds 1976.

Politiek is niet altijd even makkelijk. Maar juist als het moeilijker wordt moeten er bestuurders en volksvertegenwoordigers opstaan die verantwoordelijkheid op zich durven nemen. Het CDA Baarn loopt daar nooit voor weg. Je stem laten horen, dat is wat mij betreft ieders verantwoordelijkheid.

Jan Dorrestijn Nr 17

Hans Last Nr 18

Electrotechnicus; Gehuwd 3 kinderen; 6 kleinkinderen; De aanleg van het park in Engelse landschapsstijl

“Omzien naar elkaar en welzijn voor allen.”

Ik woon al nagenoeg mijn hele leven in Baarn. Sinds 1955. Op dit moment ben ik nog actief als belangenbehartiger voor de lokale senioren. Daarvoor heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan op het gebied van onderwijs, cultuur en welzijn.

Graag zet ik mij in voor de normen en waarden die voortkomen uit mijn christelijke identiteit. Voor mij is het dan ook logisch om maatschappelijk betrokken te zijn en te blijven. Dat zit in de natuur van volgens mij iedere CDA-er.

Jan Baerends Nr 19

Drs. Bestuurskunde; lokale geschiedenis; 2 kinderen; 3 kleinkinderen; Gepensioneerd; Medemens; Baarnse Bos.

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” (Fries gezegde: as it net kin sa't it moat dan moat it mar sa’t kin)

Voor mij staat het CDA in essentie voor drie dingen. Als eerste je hebt zelf de verantwoordelijkheid om jouw bijdrage te leveren aan de maatschappij door jouw talenten te benutten. Ten tweede zorg je altijd voor je medemens die het minder goed kan. En als derde. Wij laten de wereld goed achter voor onze kinderen en kleinkinderen.

Het is juist in deze tijd van vervlakking en hebzucht belangrijk dat de christelijke waarden en normen een stem krijgen in de politiek.

bottom of page