top of page

Speerpunten en Verkiezingsprogramma 2022-2026

Speerpunten top 5

1. Woningen bouwen

Meer en sneller woningen bouwen voor starters, voor mensen met jonge gezinnen en voor ouderen die binnen Baarn willen verhuizen.

2. Openbare ruimte opknappen

Er is jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in het onderhoud van straten, voetpaden en fietspaden. Tijd voor een inhaalslag!

3. Vrijwilligers en verenigingsleven steunen

Vrijwilligers verdienen onze grote waardering. Wij willen onnodige regels voor vrijwilligers en verenigingen schrappen of versoepelen. Bij het regelen van vergunningen moet de gemeente hulp bieden.

4. Realistisch verduurzamen

Natuurlijk moet Baarn zich de komende jaren ontwikkelen tot een duurzame, leefbare en gezonde gemeente. Dat bereik je niet met idealisme alleen. Wij staan voor een realistisch duurzaam beleid, waarbij gemeente, inwoners en bedrijven samen optrekken.

5. Baarn blijft mooi

Onze gemeente kenmerkt zich door veel en gevarieerd groen, door karakteristieke villa’s en door prachtig bewaard gebleven wijken. Het groen en het historisch erfgoed zijn een wezenlijk deel van ons woonplezier. Dat moeten wij behouden en goed beheren.

Verkiezingsprogramma

 Naast de 5 speerpunten heeft het CDA Baarn een brede visie en standpunten voor de komende vier jaar. Klik onder om het verkiezingsprogramma te lezen 

bottom of page