top of page

“Een duurzame en gezonde leefomgeving is voor iedereen belangrijk

Baarn is een duurzame gemeente. Veel maatregelen zijn dan ook al opgenomen in gemeentelijk beleid, mede dankzij wethouders van het CDA. Een deel van de maatregelen staat ter discussie en blijft dus onderdeel van onze inzet. Linksom of rechtsom, duurzaamheid is wat het CDA Baarn betreft gewoon goed rentmeesterschap.

Foto jannelies vissers.jpg
CDA Baarn Verkiezingsthema Zorg voor Elkaar

“Vangnet, geen hangmat”

Seniorenopvang, laag-geletterden, buurtkamers, kwetsbare inwoners, dementerende senioren, verpleeghuisplaatsen, maar ook hangplekken en fietsroutes. Zorg in onze gemeente heeft veel gezichten. Maar de keuzes zijn voor Rik van Hardeveld duidelijk:  zorg doe je samen.

“Optimaliseer het bedrijfsleven in Baarn.”

95% van mijn tijd woon, werk en recreëer ik in Baarn. En run hier zelf een onderneming dus een goed en financieel gezond Baarn is ook in mijn belang. Ik voel mij thuis bij de economische keuzes die wij als CDA Baarn daarvoor maken. Kijk naar het opknappen van de Laanstraat en de drie Eiken, de aansluiting van Baarn met de EBU, de nieuwe samenwerking binnen POB, ambtelijk aanspreekpunt voor ondernemers, glasvezel netwerk.

CDA Baarn Verkiezingsthema Economie en Ondernemen
CDA Baarn Verkiezingsthema Wonen

“Rotte kiezen moet je trekken”

Maarten van der Donk heeft afgelopen maanden op proef meegedraaid in onze fractie. Dat is tot ieders tevredenheid verlopen. Tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2021 is Maarten officieel geïnstalleerd als steunfractielid. Nu hij de eed hiervoor heeft afgelegd kan en zal Maarten ook deelnemen aan de vergaderingen ‘Informatie in de Raad’ en ‘Debat in de Raad’. Een fijne versterking van onze ploeg.

bottom of page