top of page

n.a.v. Besluit in de Raad van 24 april 2024

 

“Bouwen, bouwen, bouwen”, dat was de leus die iedere partij als prioriteit nummer één in z’n verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad had staan, twee jaar geleden. Ook wij. De Baarnsche Zoom is de enige locatie in Baarn waar nog een flink aantal woningen gebouwd kan worden. De enige locatie dus ook waar betaalbaar gebouwd kan worden. De ontwikkeling van het prijspeil is echter zodanig, dat ook de Baarnsche Zoom voor starters vrijwel onbereikbaar zou worden. “Baarn op slot voor starters”, kopte de Baarnsche Courant. Een schrikbeeld. Onacceptabel wat ons betreft.

 

Kleiner en hoger bouwen dan maar? Dat betekent: een nieuw programma (ontwerp) opstellen, nieuwe procedures, nieuwe aanbestedingen, kortom: vele jaren vertraging. Een deel van de grondopbrengst inzetten voor verlaging van de prijzen? Mag niet, het zou onrechtmatige overheidssteun zijn en in strijd zijn met de aanbestedingsregels. Dat bracht ons op een motie, waarin wij voorstelden de financieringsmogelijkheden voor starters te verruimen, indien nodig met een deel van de oprengst van de grond. Dat vonden de meeste raadsfracties een goed idee, en het voorstel werd met 12 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. Ik heb nog geprobeerd de tegenstemmers uit te dagen, door te zeggen “u beklaagt zich, u kreunt en u steunt, maar u doet zelf niets”. De woordvoerder van de ChristenUnie nam nog de moeite te reageren, door te zeggen “betaalbaar wonen kan niet meer in Baarn”. De fractie van de VVD nam überhaupt niet de moeite te reageren. Voor deze twee partijen geldt dus: adieu verkiezingsbelofte.

 

Ander opvallend puntje in deze raadsvergadering was een korte, gefrustreerde monoloog van de fractievoorzitter van de PvdA. Zij mopperde dat het college vaak het verwijt krijgt geen visie te hebben en een zwalkend beleid te voeren en dat het vaak naar de tekentafel wordt teruggestuurd. Al een paar keer eerder uitte zij teleurstelling over het schrappen van het plan de Speeldoos en de bibliotheek samen te voegen. Voor de goede orde: dit was een unaniem raadsbesluit, een besluit van alle partijen dus, ook van de PvdA dus. In de praktijk blijkt deze fractie, nu zij zelf een wethouder hebben, het dualisme maar ingewikkeld te vinden. Een kritische noot, ook aan het adres van de gehele gemeenteraad, is prima. Maar, als je een applaus-machine verwacht, dan moet je die maar in een winkel voor feestartikelen aanschaffen, of liever nog, gewoon zorgen dat jouw college met goede voorstellen komt.

 

Tot slot nog even een puntje waar wij best trots op zijn. De CDA fractie heeft de zorgen van de inwoners van Eembrugge, over dreigende grote (en zware) verkeersstromen door dit buurtschap, serieus genomen. Wij zijn wezen praten over de zorgen, o.a. tijdens onze fietsronde, hebben er vragen over gesteld aan het college, hebben contact gezocht met de media (o.a. een gesprek voor de radio tussen de Eemnesser wethouder en ons raadslid Rene van Wijk), hebben contact gezocht met raadsleden in Eemnes en zijn met verschillende partijen gaan praten. Uiteindelijk zijn de plannen aangepast. Het verkeer, ook het bouwverkeer, richting nieuw te bouwen wijk bij het Ocriet-terrein, wordt om Eembrugge heen geleid, in plaats van er dwars doorheen. Iedereen opgelucht.

 

Vriendelijke groet,

Rik van Hardeveld, fractievoorzitter.
47 views
Recente blogs
Archief
Tags
bottom of page